STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 14 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 72 1565-12
Kat. čís.: 30826
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru
Testing of brick clays. Determination of the calcareous detrimentally concretions (loess dolls)
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-13
Kat. čís.: 30827
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu
Testing of brick clays. Determination of the efflorescences inclination
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 72 1565-14
Kat. čís.: 30828
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti
Testing of brick clays. Determination of the frost resistance
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-15
Kat. čís.: 30829
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého
Testing of brick clays. Determination of free crystalline silicium dioxide
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.06.1990  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-2
Kat. čís.: 30816
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací
Testing of brick clays. Determination of the grain size by the sedimentation method
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1565-3
Kat. čís.: 30817
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech
Testing of brick clays. Determination of the grain size by screen analysis. Orientation mineralogical and petrographical description of the plus mesh
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-4
Kat. čís.: 30818
Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek
Testing of brick clays. Forming, drying and burning of the test pieces
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1565-5
Kat. čís.: 30819
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením
Testing of brick clays. Determination of the length changes by drying and burning
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-6
Kat. čís.: 30820
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti
Testing of brick clays. Determination of the weight loss by burning, of the water intake, apparent porosity and bulk density
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-7
Kat. čís.: 30821
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu
Testing of brick clays. Determination of the transverse strength
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-8
Kat. čís.: 30822
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku
Testing of brick clays. Determination of the compression strength
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-9
Kat. čís.: 30823
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti
Testing of brick clays. Determination of the ageing ability
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1610
Kat. čís.: 30830
Grafit. Chemický rozbor
Graphite. Chemical analysis
Třídící znak: 721610Datum vydání: 01.03.1992  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 72 1761
Kat. čís.: 30831
Mastenec. Spoločné ustanovenia
Talc. Common regulations
Třídící znak: 721761Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1762
Kat. čís.: 30832
Mastek. Chemické a fyzikální rozbory
Talc. Chemical and physical analysis
Třídící znak: 721762Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 72 1800
Kat. čís.: 30833
Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
Natural building stone for stone cutting purposes. Technical requirements
Třídící znak: 721800Datum vydání: 01.08.1988  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36308)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.1990  
  
ČSN 72 1810
Kat. čís.: 30834
Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
Třídící znak: 721810Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 72 1860
Kat. čís.: 5403
Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
Stone for brickwork and building purposes. Common regulations
Třídící znak: 721860Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14558)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14557)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1987  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 75365)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
ČSN EN 1341 ed. 2
Kat. čís.: 93142
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Třídící znak: 721861Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1342 ed. 2
Kat. čís.: 93140
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Třídící znak: 721862Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>