STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 13 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14617-4
Kat. čís.: 91477
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the abrasion resistance
Třídící znak: 721450Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14617-5
Kat. čís.: 91478
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
Agglomerated stone - Test methods - Part 5: Determination of freeze and thaw resistance
Třídící znak: 721450Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14617-6
Kat. čís.: 91479
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
Agglomerated stone - Test methods - Part 6: Determination of thermal shock resistance
Třídící znak: 721450Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14617-9
Kat. čís.: 74497
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu
Agglomerated stone - Test methods - Part 9: Determination of impact resistance
Třídící znak: 721450Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15286
Kat. čís.: 94686
Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finisches (internal and external)
Třídící znak: 721460Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13043
Kat. čís.: 68492
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
Třídící znak: 721501Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 75967)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2006  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 80520)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2008  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 94369)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 95010)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 12620+A1
Kat. čís.: 82317
Kamenivo do betonu
Aggregates for concrete
Třídící znak: 721502Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94382)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 95011)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 13139
Kat. čís.: 67525
Kamenivo pro malty
Aggregates for mortar
Třídící znak: 721503Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94346)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 95012)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 13242+A1
Kat. čís.: 81571
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
Třídící znak: 721504Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94347)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 95013)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 13055
Kat. čís.: 501624
Pórovité kamenivo
Lightweight aggregates
Třídící znak: 721505Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13450
Kat. čís.: 68527
Kamenivo pro kolejové lože
Aggregates for railway ballast
Třídící znak: 721506Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 75639)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 94349)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 95014)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 13383-1
Kat. čís.: 67526
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
Armourstone - Part 1: Specification
Třídící znak: 721507Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94345)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013Datum zrušení:  01.04.2014 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 95016)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 13383-2
Kat. čís.: 510792
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
Armourstone - Part 2: Test methods
Třídící znak: 721507Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16236
Kat. čís.: 506154
Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby
Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates - Type testing and Factory Production Control
Třídící znak: 721510Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 1519
Kat. čís.: 5400
Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
Crushed materials of high quality for terrazo and surface dressing
Třídící znak: 721519Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14554)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1971  
  
ČSN 72 1550
Kat. čís.: 30813
Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení
Foundry graphite and fillers. Common provisions
Třídící znak: 721550Datum vydání: 01.12.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1564
Kat. čís.: 30814
Cihlářské zeminy. Společná ustanovení
Brick clays. Common regulations
Třídící znak: 721564Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 1565-1
Kat. čís.: 30815
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti
Testing of brick clays. Determination of moisture content
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 1565-10
Kat. čís.: 30824
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst
Testing of brick clays. Determination of the moulding properties of pastes
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 72 1565-11
Kat. čís.: 30825
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti
Testing of brick clays. Determination of the maximal comparative speed of faultless drying. Determination of critical moisture content
Třídící znak: 721565Datum vydání: 01.09.1986  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>