STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1044 produktů
Aktuální strana 11 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1744-5
Kat. čís.: 77414
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině
Tests for chemical properties of aggregates - Part 5: Determination of acid soluble chloride salts
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-6
Kat. čís.: 77415
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu
Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract on the initial setting time of cement
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-7
Kat. čís.: 90654
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 7: Determination of loos of ignition of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA Aggregate)
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-8
Kat. čís.: 92398
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)
Tests for chemical properties of aggregates - Part 8: Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13179-1
Kat. čís.: 94800
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: Delta ring and ball test
Třídící znak: 721197Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13179-2
Kat. čís.: 62135
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 2: Bitumen number
Třídící znak: 721197Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1200
Kat. čís.: 15353
Křemenné písky. Základní technické požadavky
Quartz sands. Fundamental technical requirements
Třídící znak: 721200Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 72 1206
Kat. čís.: 5397
Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
Gypsum and anhydride cement admixture
Třídící znak: 721206Datum vydání:   Náhled normy Cena: 245 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14551)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.09.1974  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14550)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1976  
  
ČSN 72 1208
Kat. čís.: 15354
Zkušební písky SP a N II
Test sands SP and N II
Třídící znak: 721208Datum vydání: 01.02.1994    Cena: 36 Kč
  
ČSN 72 1210
Kat. čís.: 30793
Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
Limestone. General regulations
Třídící znak: 721210Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36301)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN 72 1213
Kat. čís.: 30794
Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky
Physical and mechanical tests of limestone
Třídící znak: 721213Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36303)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 36302)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN 72 1216
Kat. čís.: 5398
Vápenec, dolomit. Chemický rozbor
Chemical analysis of limestone
Třídící znak: 721216Datum vydání:   Náhled normy Cena: 245 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 14552)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN 72 1217
Kat. čís.: 32641
Vápenec, dolomit. Jakost
Limestone, dolomit. Quality
Třídící znak: 721217Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 72 1218
Kat. čís.: 30795
Vápenec. Kusovitost. Dolomit
Limestone. Lump size
Třídící znak: 721218Datum vydání: 01.10.1983  Náhled normy Cena: 36 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36716)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN 72 1220
Kat. čís.: 30796
Mleté vápence a dolomity
Pulverized limestone
Třídící znak: 721220Datum vydání: 01.10.1983  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36304)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN EN 13639
Kat. čís.: 504806
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci
Determination of total organic carbon in limestone
Třídící znak: 721221Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1227
Kat. čís.: 32110
Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva
Agricultural liming materials
Třídící znak: 721227Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 72 1230
Kat. čís.: 30797
Křemence a silicity
Quartzites and cherts
Třídící znak: 721230Datum vydání: 01.04.1990  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 72 1300
Kat. čís.: 30798
Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky
Burnt refractory clay raw materials. Fundamental technical requirements
Třídící znak: 721300Datum vydání: 01.04.1992  Náhled normy Cena: 70 Kč
  
ČSN 72 1310-1
Kat. čís.: 30799
Plavené kaoliny. Společná ustanovení
Třídící znak: 721310Datum vydání: 01.10.1991  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>