STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 10 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1097-11
Kat. čís.: 94958
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 11: Determination of compressibility and confined compressive strength of lightweight aggregates
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-2
Kat. čís.: 511971
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-3
Kat. čís.: 55378
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62871)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2001  
  
ČSN EN 1097-4
Kat. čís.: 81957
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-5
Kat. čís.: 81958
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-6
Kat. čís.: 516255
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-8
Kat. čís.: 511970
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-9
Kat. čís.: 95626
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1097-7
Kat. čís.: 517486
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
Třídící znak: 721194Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-1
Kat. čís.: 79887
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of resistance to freezing and thawing
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-2
Kat. čís.: 86061
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-3
Kat. čís.: 62823
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 3: Boiling test for "Sonnenbrand basalt"
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.10.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71456)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2004  
  
ČSN EN 1367-4
Kat. čís.: 81960
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 4: Determination of drying shrinkage
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-5
Kat. čís.: 88734
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5: Determination of resistance to thermal shock
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-6
Kat. čís.: 82318
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 6: Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl)
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-7
Kat. čís.: 96055
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 7: Determination of resistance to freezing and thawing of Lightweight aggregates
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1367-8
Kat. čís.: 96056
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 8: Determination of resistance to disintegration of Lightweight Aggregates
Třídící znak: 721195Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-1+A1
Kat. čís.: 93254
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-3
Kat. čís.: 66345
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
Tests for chemical properties of aggregates - Part 3: Preparation of eluates by leaching of aggregates
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1744-4
Kat. čís.: 515577
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu
Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures
Třídící znak: 721196Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>