Služby


Vyhovuje 97 produktů
Aktuální strana 1 z 5

Další strana >>

ČSN EN 13850
Kat. čís.: 92909
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy
Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail
Třídicí znak: 760201Vydána: 1.5.2013  Náhled normy Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14012
Kat. čís.: 83313
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností
Postal services - Quality of service - Complaints handling principles
Třídicí znak: 760202Vydána: 1.5.2009  Náhled normy Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14508
Kat. čís.: 501295
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
Třídicí znak: 760203Vydána: 1.12.2016  Náhled normy Cena: 203 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14534
Kat. čís.: 501218
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Třídicí znak: 760204Vydána: 1.12.2016  Náhled normy Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14773
Kat. čís.: 72110
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní
Postal services - Quality of service - Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters
Třídicí znak: 760221Vydána: 1.4.2005    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13619
Kat. čís.: 68615
Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní
Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for processing letters
Třídicí znak: 760301Vydána: 1.10.2003  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14441
Kat. čís.: 73357
Poštovní služby - Sestavy zásilek - Vytváření, zpracování a sledování
Postal services - Mail aggregates - Creation, processing and tracking
Třídicí znak: 760302Vydána: 1.9.2005    Cena: 473 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14615
Kat. čís.: 74078
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh
Postal services - Digital postage marks - Applications, security and design
Třídicí znak: 760305Vydána: 1.9.2005  Náhled normy Cena: 840 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 15130
Kat. čís.: 76763
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM
Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
Třídicí znak: 760306Vydána: 1.1.2007    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16735
Kat. čís.: 99111
Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR
Postal services - Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR
Třídicí znak: 760307Vydána: 1.4.2016    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14442
Kat. čís.: 71730
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Stavěcí identifikační značky
Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks
Třídicí znak: 760321Vydána: 1.3.2005    Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14567
Kat. čís.: 71729
Poštovní služby - Automatizované zpracování zásilek - Lokátor adresového bloku
Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
Třídicí znak: 760322Vydána: 1.3.2005    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14826
Kat. čís.: 71728
Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky
Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
Třídicí znak: 760323Vydána: 1.3.2005    Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15523
Kat. čís.: 89885
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek
Postal Services - Statement of mailing submission
Třídicí znak: 760324Vydána: 1.4.2012  Náhled normy Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-1
Kat. čís.: 87968
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary
Třídicí znak: 760325Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-4
Kat. čís.: 87963
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats
Třídicí znak: 760325Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-5
Kat. čís.: 87965
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters
Třídicí znak: 760325Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 203 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-3
Kat. čís.: 87966
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification
Třídicí znak: 760325Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15844-2
Kat. čís.: 87967
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78
Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification
Třídicí znak: 760325Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14142-1
Kat. čís.: 89949
Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres
Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses
Třídicí znak: 760401Vydána: 1.2.2012  Náhled normy Cena: 496 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5  Další strana >>