SLÉVÁRENSTVÍ


Vyhovuje 14 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 04 0000
Kat. čís.: 592
Slévárenství. Názvosloví
Foundry work. Terminology
Třídicí znak: 040000Vydána: 1.4.1973    Cena: 851 Kč
  
ČSN EN 1265+A1
Kat. čís.: 83411
Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení
Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment
Třídicí znak: 040010Vydána: 1.5.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16774
Kat. čís.: 504073
Nová
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení
Třídicí znak: 040040Vydána: 1.3.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16774
Kat. čís.: 500640
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení
Safety of machinery - Safety requirements for steel converter and associated equipment
Třídicí znak: 040040Vydána: 1.11.2016Dat. zrušení: 1.4.2018 Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 710+A1
Kat. čís.: 86414
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení
Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
Třídicí znak: 040050Vydána: 1.8.2010  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 91574)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.10.2012  
  
ČSN EN 14681+A1
Kat. čís.: 86415
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi
Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
Třídicí znak: 040052Vydána: 1.8.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1247+A1
Kat. čís.: 87119
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje
Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
Třídicí znak: 040053Vydána: 1.11.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1248+A1
Kat. čís.: 84378
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače
Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
Třídicí znak: 040055Vydána: 1.11.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12890
Kat. čís.: 62226
Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader
Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
Třídicí znak: 042001Vydána: 1.7.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 12892
Kat. čís.: 59322
Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
Třídicí znak: 042006Vydána: 1.12.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12883
Kat. čís.: 62227
Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků
Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax castings process
Třídicí znak: 042007Vydána: 1.7.2001  Náhled normy Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN 04 2021
Kat. čís.: 595
Slévárenské úkosy modelů a odlitků
Drafts of patterns and castines
Třídicí znak: 042021Vydána: 1.4.1962    Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62341)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.7.2001  
  
ČSN 04 6509
Kat. čís.: 649
Tlakové lití. Názvosloví
Třídicí znak: 046509Vydána: 1.12.1979  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN EN 869+A1
Kat. čís.: 84377
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem
Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
Třídicí znak: 046510Vydána: 1.11.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1