PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ


Vyhovuje 6 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 88 0410
Kat. čís.: 70684
Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání
Proof correction symbols for printing and their use
Třídicí znak: 880410Vydána: 1.7.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 88 0411
Kat. čís.: 70686
Korekturní znaménka pro reprodukci
Proof correction symbols for reproduction
Třídicí znak: 880411Vydána: 1.7.2004  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 15930-3
Kat. čís.: 89968
Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)
Graphic technology - Prepress digital data exchange - Use of PDF - Part 3: Complete exchange suitable for colour-managed workflows (PDF/X-3)
Třídicí znak: 882005Vydána: 1.2.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12637-1
Kat. čís.: 77600
Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny
Graphic technology - Vocabulary - Part 1: Fundamental terms
Třídicí znak: 883001Vydána: 1.1.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 12647-2
Kat. čís.: 96145
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku
Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints - Part 2: Offset lithographic processes
Třídicí znak: 883011Vydána: 1.10.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99286)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.2016  
  
ČSN 88 4674
Kat. čís.: 60332
Dopisnice a pohlednice
Lettercards and picture postcards
Třídicí znak: 884674Vydána: 1.11.2000    Cena: 115 Kč
  
První strana   1