PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 235 produktů
Aktuální strana 1 z 12

Další strana >>

ČSN 79 0000
Kat. čís.: 31417
Názvosloví koželužských kůží
Terminology of hides for leather production
Třídicí znak: 790000Vydána: 1.4.1987    Cena: 391 Kč
  
ČSN 79 0001
Kat. čís.: 31418
Názvosloví usní
Terminology of leather
Třídicí znak: 790001Vydána: 1.2.1987    Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20020)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1996  
  
ČSN 79 0002
Kat. čís.: 31419
Názvosloví operací v koželužství
Třídicí znak: 790002Vydána: 1.11.1989    Cena: 302 Kč
  
ČSN 79 0009
Kat. čís.: 31420
Názvosloví vad koželužských kůží a usní
Terminology of hide, skin and leather defects
Třídicí znak: 790009Vydána: 1.3.1989  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN EN 15987
Kat. čís.: 98711
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade
Třídicí znak: 790015Vydána: 1.11.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16483
Kat. čís.: 95109
Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích
Leather - Labelling of leather trims in textile products
Třídicí znak: 790018Vydána: 1.6.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16484
Kat. čís.: 99456
Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků
Leather - Requirements for the determination of the origin of leather production
Třídicí znak: 790020Vydána: 1.5.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16055
Kat. čís.: 90362
Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace
Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and preservation
Třídicí znak: 791120Vydána: 1.6.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 2003
Kat. čís.: 31426
Usne. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie usní
Leathers. Marking, packaging, transport and storage of leathers
Třídicí znak: 792003Vydána: 1.7.1989    Cena: 302 Kč
  
ČSN EN ISO 11646
Kat. čís.: 95465
Usně - Měření plochy
Leather - Measurement of area
Třídicí znak: 792004Vydána: 1.8.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4044
Kat. čís.: 502458
Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky
Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples
Třídicí znak: 792005Vydána: 1.8.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11642
Kat. čís.: 92453
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to water
Třídicí znak: 792010Vydána: 1.5.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11643
Kat. čís.: 84109
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost malých vzorků v rozpouštědlech
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness of small samples to solvents
Třídicí znak: 792011Vydána: 1.3.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4047
Kat. čís.: 55086
Usně - Stanovení celkového sulfátového popela a vodou nerozpustného sulfátového popela
Leather - Determination of sulphated total ash and sulphated water-insoluble ash (ISO 4047:1977)
Třídicí znak: 792012Vydána: 1.7.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14906
Kat. čís.: 91174
Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky
Leather - Leather for automotive - Test methods and testing parameters
Třídicí znak: 792015Vydána: 1.11.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16223
Kat. čís.: 92454
Usně - Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů
Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications
Třídicí znak: 792016Vydána: 1.5.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2588
Kat. čís.: 96090
Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek
Leather - Sampling - Number of items for a gross sample
Třídicí znak: 792018Vydána: 1.1.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17131
Kat. čís.: 91739
Usně - Mikroskopická identifikace usně
Leather - Identification of leather with microscopy
Třídicí znak: 792025Vydána: 1.2.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 2130
Kat. čís.: 5643
Spodkové tříslené usně z hovězin
Vegetable tanned side sole leathers
Třídicí znak: 792130Vydána:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14725)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.9.1985  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14726)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.6.1989  
  
ČSN 79 2170
Kat. čís.: 31427
Obuvnické spodkové usně. Stélkové štípenkové usně z hovězin
Shoemaking sole leathers. Insole split leathers from cattle hides
Třídicí znak: 792170Vydána:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36411)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.9.1985  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 36410)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.6.1989  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>