PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 256 produktů
Aktuální strana 9 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12745
Kat. čís.: 59272
Obuv - Zkoušení napínacích stélek - Pevnost držení hřebíků pro přibíjení podpatků
Footwear - Test methods for insoles - Heel pin holding strength
Třídící znak: 795216Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22649
Kat. čís.: 500638
Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody
Footwear - Test methods for insoles and insocks - Water absorption and desorption
Třídící znak: 795217Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22653
Kat. čís.: 506675
Obuv - Zkoušení podšívek a podšívkových stélek - Statické tření
Footwear - Test methods for lining and insocks - Static friction
Třídící znak: 795218Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17693
Kat. čís.: 74890
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti poškození při napínání
Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting
Třídící znak: 795219Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17694
Kat. čís.: 500634
Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu
Footwear - Test methods for uppers and lining - Flex resistance
Třídící znak: 795220Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17695
Kat. čís.: 74889
Obuv - Zkoušení vrchů - Tvarovatelnost
Footwear - Test methods for uppers - Deformability
Třídící znak: 795221Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17698
Kat. čís.: 500636
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení
Footwear - Test methods for uppers - Delamination resistance
Třídící znak: 795222Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17701
Kat. čís.: 500637
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Colour migration
Třídící znak: 795223Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17703
Kat. čís.: 506680
Obuv - Zkoušení vrchů - Chování při zvýšené teplotě
Footwear - Test methods for uppers - High temperature behaviour
Třídící znak: 795224Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17705
Kat. čís.: 506673
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Tepelněizolační vlastnosti
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Thermal insulation
Třídící znak: 795225Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17696
Kat. čís.: 506679
Obuv - Zkoušení vrchů podšívek a podšívkových stélek - Pevnost v dalším trhání
Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength
Třídící znak: 795226Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17697
Kat. čís.: 500635
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Seam strength
Třídící znak: 795227Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13515
Kat. čís.: 64410
Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Propustnost pro vodní páru a absorpce vodní páry
Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour permeability and absorption
Třídící znak: 795228Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17700
Kat. čís.: 508961
Obuv - Zkoušení svrškových součástí a podšívkových stélek - Stálobarevnost v otěru a pouštění barvy
Footwear - Test methods for upper components and insocks - Colour fastness to rubbing and bleeding
Třídící znak: 795229Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17702
Kat. čís.: 506678
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti vodě
Footwear - Test methods for uppers - Water resistance
Třídící znak: 795230Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13520
Kat. čís.: 64407
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti odírání
Footwear - Test methods for uppers, lining and insocks - Abrasion resistance
Třídící znak: 795231Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 73750)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN EN ISO 17706
Kat. čís.: 506674
Obuv - Zkoušení vrchů - Pevnost v tahu a tažnost
Footwear - Test methods for uppers - Tensile strength and elongation
Třídící znak: 795232Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24263
Kat. čís.: 511917
Obuv - Pevnost připevnění pásků, ozdob a drobných součástí
Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories
Třídící znak: 795233Datum vydání: 21.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19953
Kat. čís.: 72176
Obuv - Metody zkoušení podpatků - Odolnost proti příčnému nárazu
Footwear - Test methods for heels - Resistance to lateral impact
Třídící znak: 795234Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24264
Kat. čís.: 511788
Obuv - Zkoušení dutých a kompaktních podpatků a patníků - Pevnost připevnění patníku
Footwear - Test methods for hollow and compact heels and top pieces - Top piece attachment strength
Třídící znak: 795235Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13  Další strana >>