PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 111 produktů
Aktuální strana 1 z 6

Další strana >>

ČSN 63 0001
Kat. čís.: 4636
Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže
Rubber products. Storage and treatment of raw rubber and rubber products
Třídící znak: 630001Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14350)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1981  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 55829)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.1999  
  
ČSN 63 0002
Kat. čís.: 74401
Gumárenská terminologie
Rubber nomenclature
Třídící znak: 630002Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 1250 Kč
  
ČSN ISO 3302-1
Kat. čís.: 96956
Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance
Rubber - Tolerances for products - Part 1: Dimensional tolerances
Třídící znak: 630100Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 63 1001
Kat. čís.: 73181
Pneumatiky - Termíny a definice
Tyres - Terms and definitions
Třídící znak: 631001Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN P CEN/TS 14243
Kat. čís.: 86981
Materiálové využití starých pneumatik - Specifikace kategorií podle jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení jejich rozměru(ů) a nečistot
Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities
Třídící znak: 631010Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16916
Kat. čís.: 501039
Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně
Materials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method
Třídící znak: 631012Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17045
Kat. čís.: 503129
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci
Materials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes
Třídící znak: 631013Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17188
Kat. čís.: 505748
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích
Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags
Třídící znak: 631015Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17189
Kat. čís.: 505749
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou
Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry
Třídící znak: 631016Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 63 1502
Kat. čís.: 29668
Zkoušení pneumatik. Směrnice pro přípravu pneumatik k provádění zkoušek na laboratorních zařízeních
Tyre testing. Instruction for the preparation of tyres for laboratory tests
Třídící znak: 631502Datum vydání: 01.11.1988    Cena: 115 Kč
  
Změna  : A (Katalogové číslo: 36705)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1978  
  
ČSN 63 1503
Kat. čís.: 29669
Zkoušení pneumatik. Stanovení hmotnosti plášťů
Testing of tyres. Determination of weight of tyres
Třídící znak: 631503Datum vydání: 01.03.1985    Cena: 62 Kč
  
ČSN 63 1505
Kat. čís.: 29671
Zkoušení pneumatik. Stanovení odporu patky pláště proti sesmeknutí s ráfku
Tyre testing. Tyre bead unseating resistance test
Třídící znak: 631505Datum vydání: 01.04.1987    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1506
Kat. čís.: 29672
Zkoušení pneumatik. Stanovení radiálního a axiálního házení
Tyre testing. Measurement of radial and lateral run-out
Třídící znak: 631506Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1511
Kat. čís.: 29677
Zkoušení pneumatik. Stanovení statické radiální tuhosti a statického poloměru
Testing of tyres. Determination of static radial stiffness and static tyre radius
Třídící znak: 631511Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1512
Kat. čís.: 29678
Zkoušení pneumatik. Zkouška vzduchotěsnosti bezdušových pneumatik
Tyre testing. Air-tightness of tubeless tyres
Třídící znak: 631512Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 62 Kč
  
ČSN 63 1531
Kat. čís.: 29679
Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatiky trnem v oblasti koruny pláště
Testing of tyres. Determination of plunger strength of tyre crown
Třídící znak: 631531Datum vydání: 01.08.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1535
Kat. čís.: 29685
Zkoušení pneumatik. Stanovení pevnosti pneumatik tlakovou zkouškou
Tyre testing. Determination of tyre strength by burst pressure test
Třídící znak: 631535Datum vydání: 01.01.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1536
Kat. čís.: 29686
Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatik pro osobní automobily na bubnovém zkušebním stroji při konstantním zatížení a stupňovitém zvyšování rychlosti
Testing of tyres. Testing of tyres for cars on drum testing machine at constant loading and gradual speed increasing
Třídící znak: 631536Datum vydání: 01.10.1989    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1557
Kat. čís.: 29689
Zkoušení pneumatik. Měření hloubky desénových drážek a kontrola indikátorů opotřebení
Tyre testing. Tread depth measurement and tread wear indicator checking
Třídící znak: 631557Datum vydání: 01.03.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1558
Kat. čís.: 29690
Zkoušení pneumatik. Hodnocení odolnosti pneumatik proti opotřebení při silničních zkouškách
Testing of tyres. Evaluation of tyre resistance to wear at road tests
Třídící znak: 631558Datum vydání: 01.09.1989    Cena: 205 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6  Další strana >>