PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ


Vyhovuje 69 produktů
Aktuální strana 1 z 4

Další strana >>

ČSN 62 0002
Kat. čís.: 16408
Třídění a označování pryže
Classification and designation of rubber
Třídící znak: 620002Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 17773)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.1995  
  
ČSN ISO 1629
Kat. čís.: 98295
Kaučuky a latexy - Nomenklatura
Rubber and latices - Nomenclature
Třídící znak: 620004Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 24453
Kat. čís.: 504819
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot
Rubber - Acquisition and presentation of comparable single-point data
Třídící znak: 620005Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 24454
Kat. čís.: 504818
Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot
Rubber - Acquisition and presentation of comparable multi-point data
Třídící znak: 620006Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 62 0011
Kat. čís.: 32606
Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy
Technical products of rubber. Technical delivery regulations
Třídící znak: 620011Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36103)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1989  
  
ČSN 62 1105
Kat. čís.: 29594
Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků
Chemical analysis of rubber. Preparing of rubber specimen for test
Třídící znak: 621105Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 1407
Kat. čís.: 95001
Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu
Rubber - Determination of solvent extract
Třídící znak: 621112Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 62 1113
Kat. čís.: 29595
Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry
Chemical test of vulcanized rubber. Determination of total sulphur
Třídící znak: 621113Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 62 1114
Kat. čís.: 29596
Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry
Chemical test of vulcanized rubbers. Determination of free sulphur
Třídící znak: 621114Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 62 1115
Kat. čís.: 29597
Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
Rubber - Dissolution by acid digestion
Třídící znak: 621115Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 9924-1
Kat. čís.: 504797
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)
Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer, isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers
Třídící znak: 621118Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 9924-2
Kat. čís.: 504798
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)
Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 2: Acrylonitrile-butadiene and halobutyl rubbers
Třídící znak: 621118Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 9924-3
Kat. čís.: 504799
Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci
Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry - Part 3: Hydrocarbon rubbers, halogenated rubbers and polysiloxane rubbers after extraction
Třídící znak: 621118Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 62 1121
Kat. čís.: 29598
Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí
Třídící znak: 621121Datum vydání: 01.02.1986    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 248-1
Kat. čís.: 516099
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně
Rubber, raw - Determination of volatile-matter content - Part 1: Hot-mill method and oven method
Třídící znak: 621124Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 248-2
Kat. čís.: 509853
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
Rubber, raw - Determination of volatile matter content - Part 2: Termogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit
Třídící znak: 621124Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 247-1
Kat. čís.: 508623
Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda
Rubber - Determination of ash - Part 1: Combustion method
Třídící znak: 621126Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 247-2
Kat. čís.: 508622
Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)
Rubber - Determination of ash - Part 2: Thermogravimetric analysis (TGA)
Třídící znak: 621126Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 62 1127
Kat. čís.: 29602
Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel
Synthetic raw rubbers. Determination of organic acid and soap content
Třídící znak: 621127Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 1795
Kat. čís.: 504885
Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků
Rubber, raw natural and raw synthetic - Sampling and further preparative procedures
Třídící znak: 621129Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4  Další strana >>