PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ


Vyhovuje 54 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN 62 0001
Kat. čís.: 64962
Veličiny a jednotky používané v oboru gumárenské technologie
Units used in the field of rubber technology
Třídicí znak: 620001Vydána: 1.7.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 62 0002
Kat. čís.: 16408
Třídění a označování pryže
Classification and designation of rubber
Třídicí znak: 620002Vydána: 1.7.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 17773)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.7.1995  
  
ČSN ISO 1629
Kat. čís.: 98295
Kaučuky a latexy - Nomenklatura
Rubber and latices - Nomenclature
Třídicí znak: 620004Vydána: 1.9.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 62 0011
Kat. čís.: 32606
Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy
Technical products of rubber. Technical delivery regulations
Třídicí znak: 620011Vydána:     Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36103)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.10.1989  
  
ČSN 62 1105
Kat. čís.: 29594
Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků
Chemical analysis of rubber. Preparing of rubber specimen for test
Třídicí znak: 621105Vydána:     Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 1407
Kat. čís.: 95001
Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu
Rubber - Determination of solvent extract
Třídicí znak: 621112Vydána: 1.4.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 62 1113
Kat. čís.: 29595
Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry
Chemical test of vulcanized rubber. Determination of total sulphur
Třídicí znak: 621113Vydána:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 62 1114
Kat. čís.: 29596
Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry
Chemical test of vulcanized rubbers. Determination of free sulphur
Třídicí znak: 621114Vydána:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 62 1115
Kat. čís.: 29597
Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
Rubber - Dissolution by acid digestion
Třídicí znak: 621115Vydána: 1.12.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 62 1121
Kat. čís.: 29598
Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí
Třídicí znak: 621121Vydána: 1.2.1986    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 248-2
Kat. čís.: 95000
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
Rubber, raw - Determination of volatile matter content - Part 2: Termogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit
Třídicí znak: 621124Vydána: 1.4.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 248-1
Kat. čís.: 91575
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně
Rubber, raw - Determination of volatile matter content - Part 1: Hot-mill method and oven method
Třídicí znak: 621124Vydána: 1.10.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 247
Kat. čís.: 79621
Pryž - Stanovení obsahu popela
Rubber - Determination of ash
Třídicí znak: 621126Vydána: 1.10.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 62 1127
Kat. čís.: 29602
Kaučuky syntetické. Stanovení obsahu organických kyselin a mýdel
Synthetic raw rubbers. Determination of organic acid and soap content
Třídicí znak: 621127Vydána:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 62 1129
Kat. čís.: 29604
Kaučuky syntetické. Odběr a příprava vzorků
Třídicí znak: 621129Vydána: 1.4.1987    Cena: 115 Kč
  
ČSN 62 1133
Kat. čís.: 29605
Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje
Synthetic raw rubbers. Determination of oil content
Třídicí znak: 621133Vydána:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36104)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.6.1989  
  
ČSN 62 1156
Kat. čís.: 29609
Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
Chemical tests of rubber. Chemical test of suitable rubber
Třídicí znak: 621156Vydána:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 62 1182
Kat. čís.: 29611
Latexy syntetické. Stanovení pH
Synthetic latex. Determination of pH
Třídicí znak: 621182Vydána: Dat. zrušení: 1.3.2018   Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 23529
Kat. čís.: 502795
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody
Rubber - General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods
Třídicí znak: 621401Vydána: 1.7.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 62 1405
Kat. čís.: 29621
Pryž. Stanovení hustoty
Rubber. Methods for determination of density
Třídicí znak: 621405Vydána: 1.8.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana   1 2 3  Další strana >>