PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 121 produktů
Aktuální strana 6 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16643
Kat. čís.: 501172
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Non- bonded fluoroplastic lined (e.g. PTFE) hoses and hose assemblies for liquid and gaseous chemicals - Specification
Třídící znak: 635423Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 853
Kat. čís.: 98323
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced hydraulic type - Specification
Třídící znak: 635430Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 856
Kat. čís.: 98324
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type - Specification
Třídící znak: 635431Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509426)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
ČSN EN 857
Kat. čís.: 98325
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced compact type for hydraulic applications - Specification
Třídící znak: 635432Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1762
Kat. čís.: 508045
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
Třídící znak: 635440Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1765
Kat. čís.: 501175
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky
Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services - Specification for the assemblies
Třídící znak: 635441Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1761
Kat. čís.: 57473
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
Třídící znak: 635442Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 13482
Kat. čís.: 94764
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for asphalt and bitumen - Specification
Třídící znak: 635444Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13766+A1
Kat. čís.: 510733
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - Specification
Třídící znak: 635445Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1825
Kat. čís.: 504748
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification
Třídící znak: 635450Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8331
Kat. čís.: 502082
Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance
Třídící znak: 635454Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28017
Kat. čís.: 505180
Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for dredging applications - Specification
Třídící znak: 635455Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16820
Kat. čís.: 503385
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy
Rubber and plastics hoses and hose assemblies for use in the pharmaceutical and biotechnological industry - Bonded elastomeric hoses with or without a lining
Třídící znak: 635460Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16821
Kat. čís.: 503384
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice
Rubber and plastics hoses and hose assemblies for use in the pharmaceutical and biotechnological industry - Silicone rubber hoses
Třídící znak: 635461Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4074 ed. 2
Kat. čís.: 99446
Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody
Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods
Třídící znak: 637000Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 455-2
Kat. čís.: 99268
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností
Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
Třídící znak: 637415Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 455-4
Kat. čís.: 84736
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti
Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination
Třídící znak: 637415Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 455-3
Kat. čís.: 97904
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení
Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation
Třídící znak: 637415Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 455-1
Kat. čís.: 511439
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr
Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
Třídící znak: 637415Datum vydání: 01.11.2020Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 455-1+A1
Kat. čís.: 515709
Nová
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr
Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes
Třídící znak: 637415Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7  Další strana >>