PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 117 produktů
Aktuální strana 5 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12115
Kat. čís.: 512403
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace
Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification
Třídící znak: 635401Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8330
Kat. čís.: 98713
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary
Třídící znak: 635402Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4671
Kat. čís.: 80676
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (ISO 4671:2007)
Třídící znak: 635403Datum vydání: 01.06.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89537)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2012  
  
ČSN EN 854
Kat. čís.: 98326
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Textile reinforced hydraulic type - Specification
Třídící znak: 635405Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13483
Kat. čís.: 93814
Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace
Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems - Specification
Třídící znak: 635407Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6808
Kat. čís.: 96095
Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace
Plastics hoses and hose assemblies for suction and lowpressure discharge of petroleum liquids - Specification
Třídící znak: 635408Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1360
Kat. čís.: 93813
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace
Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - Specification
Třídící znak: 635409Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8028
Kat. čís.: 504956
Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace
Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification
Třídící znak: 635410Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4080
Kat. čís.: 86107
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of permeability to gas
Třídící znak: 635411Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3949
Kat. čís.: 511373
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace
Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification
Třídící znak: 635412Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5771
Kat. čís.: 82542
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia - Specification (ISO 5771:2008)
Třídící znak: 635413Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1402
Kat. čís.: 85692
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing
Třídící znak: 635414Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6803
Kat. čís.: 502682
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání
Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulicpressure impulse test without flexing
Třídící znak: 635415Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13765
Kat. čís.: 505953
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification
Třídící znak: 635417Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6134
Kat. čís.: 502485
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam - Specification
Třídící znak: 635419Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4023
Kat. čís.: 86060
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení
Rubber hoses and hose assemblies for steam - Test methods
Třídící znak: 635420Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6806
Kat. čís.: 503386
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification
Třídící znak: 635421Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16643
Kat. čís.: 501172
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Non- bonded fluoroplastic lined (e.g. PTFE) hoses and hose assemblies for liquid and gaseous chemicals - Specification
Třídící znak: 635423Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 853
Kat. čís.: 98323
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced hydraulic type - Specification
Třídící znak: 635430Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 856
Kat. čís.: 98324
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type - Specification
Třídící znak: 635431Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509426)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
První strana Předchozí strana  5 6  Další strana >>