PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 117 produktů
Aktuální strana 3 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 63 5200
Kat. čís.: 32628
Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení
Hoses without caps. Rubber and plastic hoses. General provisions
Třídící znak: 635200Datum vydání: 01.01.1986  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36120)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 20159)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.1996  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 26661)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.1998  
  
ČSN EN ISO 7233
Kat. čís.: 501798
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of resistance to vacuum
Třídící znak: 635204Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 26801
Kat. čís.: 17286
Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)
Rubber or plastic hoses. Determination of volumetric expansion (ISO 6801:1983)
Třídící znak: 635209Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90074)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2012  
  
ČSN EN ISO 7326
Kat. čís.: 502583
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek
Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under static conditions
Třídící znak: 635212Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8033
Kat. čís.: 502584
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev
Rubber and plastics hoses - Determination of adhesion between components
Třídící znak: 635214Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10619-2
Kat. čís.: 504954
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at subambient temperatures
Třídící znak: 635216Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10619-1
Kat. čís.: 505181
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature
Třídící znak: 635216Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10619-3
Kat. čís.: 90178
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách
Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 3: Bending tests at high and low temperatures
Třídící znak: 635216Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8030
Kat. čís.: 96800
Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti
Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability
Třídící znak: 635218Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7751
Kat. čís.: 502081
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Ratios of proof and burst pressure to maximum working pressure
Třídící znak: 635219Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3994
Kat. čís.: 96726
Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace
Plastics hoses - Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials - Specification
Třídící znak: 635220Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 30013
Kat. čís.: 90451
Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností
Rubber and plastics hoses - Methods of exposure to laboratory light sources - Determination of changes in colour, appearance and other physical properties
Třídící znak: 635221Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6802
Kat. čís.: 506650
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním
Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic impulse test with flexing
Třídící znak: 635222Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1307
Kat. čís.: 81596
Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic
Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses
Třídící znak: 635224Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8308
Kat. čís.: 99214
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček
Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls
Třídící znak: 635225Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7662
Kat. čís.: 50050
Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše
Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion of lining
Třídící znak: 635227Datum vydání: 01.03.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 10960
Kat. čís.: 504955
Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek
Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under dynamic conditions
Třídící znak: 635228Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8031
Kat. čís.: 511771
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti
Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance and conductivity
Třídící znak: 635229Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8029
Kat. čís.: 96474
Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace
Plastics hose - General-purpose collapsible water hose, textilereinforced - Specification
Třídící znak: 635231Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18752
Kat. čís.: 501026
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace
Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile- reinforced single-pressure types for hydraulic applications - Specification
Třídící znak: 635235Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6  Další strana >>