PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY


Vyhovuje 117 produktů
Aktuální strana 2 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 63 1531
Kat. čís.: 29679
Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatiky trnem v oblasti koruny pláště
Testing of tyres. Determination of plunger strength of tyre crown
Třídící znak: 631531Datum vydání: 01.08.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1535
Kat. čís.: 29685
Zkoušení pneumatik. Stanovení pevnosti pneumatik tlakovou zkouškou
Tyre testing. Determination of tyre strength by burst pressure test
Třídící znak: 631535Datum vydání: 01.01.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1536
Kat. čís.: 29686
Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatik pro osobní automobily na bubnovém zkušebním stroji při konstantním zatížení a stupňovitém zvyšování rychlosti
Testing of tyres. Testing of tyres for cars on drum testing machine at constant loading and gradual speed increasing
Třídící znak: 631536Datum vydání: 01.10.1989    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1557
Kat. čís.: 29689
Zkoušení pneumatik. Měření hloubky desénových drážek a kontrola indikátorů opotřebení
Tyre testing. Tread depth measurement and tread wear indicator checking
Třídící znak: 631557Datum vydání: 01.03.1986    Cena: 115 Kč
  
ČSN 63 1558
Kat. čís.: 29690
Zkoušení pneumatik. Hodnocení odolnosti pneumatik proti opotřebení při silničních zkouškách
Testing of tyres. Evaluation of tyre resistance to wear at road tests
Třídící znak: 631558Datum vydání: 01.09.1989    Cena: 205 Kč
  
ČSN 63 1595
Kat. čís.: 29691
Duše do plášťů pro silniční vozidla a jízdní kola. Zkoušení
Tyre air tubes for road vehicles and bicycles. Testing
Třídící znak: 631595Datum vydání: 01.10.1986    Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36119)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1987  
  
ČSN 63 1910
Kat. čís.: 4648
Pneumatiky. Protektorování a opravy diagonálních a semiradiálních plášťů pro motorová vozidla
Tyres. Retreading and repairs of diagonal and bias belted tyres for motor vehicles
Třídící znak: 631910Datum vydání:     Cena: 205 Kč
  
ČSN 63 1912
Kat. čís.: 4649
Opravy pneumatik. Protektorování a opravy radiálních plášťů pro motorová a přípojná vozidla
Tyre repairs. Retreading and repairs of radial tyres for motor and tow vehicles
Třídící znak: 631912Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1983  
  
ČSN EN 16662-1
Kat. čís.: 510952
Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení
Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1: General safety and performance requirements
Třídící znak: 631913Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 63 3001
Kat. čís.: 32119
Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení
Products from rubber and plastics. Extruded sealing sections. General requirement and testing
Třídící znak: 633001Datum vydání: 01.04.1993    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 681-1
Kat. čís.: 50469
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Elastomeric seals - Materials requirement for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
Třídící znak: 633002Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 55840)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.1999  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 65979)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2002  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 74600)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66978)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN 681-3 + A1
Kat. čís.: 70262
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber
Třídící znak: 633002Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74602)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN EN 681-4 + A1
Kat. čís.: 70263
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 4: Cast polyurethane sealing elements
Třídící znak: 633002Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74603)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN EN 681-2 + A1
Kat. čís.: 70261
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers
Třídící znak: 633002Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 74601)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN EN 682
Kat. čís.: 68061
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin
Elastomeric seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
Třídící znak: 633003Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74604)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.12.2005  
  
ČSN EN 14291
Kat. čís.: 72456
Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích
Foam producing solutions for leak detection on gas installations
Třídící znak: 633004Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 63 3010
Kat. čís.: 29692
Pryžokovové výrobky. Technické dodací předpisy
Rubber-to-metal bonded articles. Technical delivery regulations
Třídící znak: 633010Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 22762-3
Kat. čís.: 510186
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace
Elastomeric seismic-protection isolators - Part 3: Applications for buildings - Specifications
Třídící znak: 633020Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 22762-2
Kat. čís.: 510187
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace
Elastomeric seismic-protection isolators - Part 2: Applications for bridges - Specifications
Třídící znak: 633020Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 22762-1
Kat. čís.: 510188
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody
Elastomeric seismic-protection isolators - Part 1: Test methods
Třídící znak: 633020Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6  Další strana >>