PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ


Vyhovuje 353 produktů
Aktuální strana 1 z 18

Další strana >>

ČSN 49 0000
Kat. čís.: 4243
Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva
Terminology in woodworking industry. General terms and wood properties
Třídicí znak: 490000Vydána: 1.5.1967  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13961)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.5.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13962)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.1982  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 13959)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.7.1985  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 13960)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.1993  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 52639)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.5.1998  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 53895)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.10.1998  
  
ČSN EN 1001-1
Kat. čís.: 75354
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů
Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 1: List of equivalent terms
Třídicí znak: 490001Vydána: 1.3.2006  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1001-2
Kat. čís.: 75550
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník
Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 2: Vocabulary
Třídicí znak: 490001Vydána: 1.4.2006  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0002
Kat. čís.: 29212
Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby
Woodworking industry. Nomenclature of saw mill production
Třídicí znak: 490002Vydána: 1.3.1992  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21777)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.3.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 52637)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 53896)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.10.1998  
  
ČSN EN 12775
Kat. čís.: 62788
Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie
Solid wood panels - Classification and terminology
Třídicí znak: 490004Vydána: 1.9.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13756
Kat. čís.: 69705
Dřevěné podlahoviny - Terminologie
Wood flooring - Terminology
Třídicí znak: 490005Vydána: 1.3.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0006
Kat. čís.: 17144
Dřevěné obaly. Terminologie
Wooden packages. Vocabulary
Třídicí znak: 490006Vydána: 1.12.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 49 0007
Kat. čís.: 4246
Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva
The nomenclature in woodworking industry. Drying of wood
Třídicí znak: 490007Vydána:     Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 14076
Kat. čís.: 500053
Dřevěná schodiště - Terminologie
Timber stairs - Terminology
Třídicí znak: 490008Vydána: 1.6.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 316
Kat. čís.: 84177
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky
Wood fibreboards - Definition, classification and symbols
Třídicí znak: 490009Vydána: 1.9.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0010
Kat. čís.: 29214
Tolerance pro dřevozpracující průmysl
Tolerances for woodworking industry
Třídicí znak: 490010Vydána: 1.2.1986  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 309
Kat. čís.: 73211
Třískové desky - Definice a klasifikace
Particleboards - Definition and classification
Třídicí znak: 490011Vydána: 1.5.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0012
Kat. čís.: 32146
Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
Wood. Physical and mechanical tests. Terms and definitions
Třídicí znak: 490012Vydána: 1.8.1993  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21778)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 52638)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.5.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 53897)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.10.1998  
  
ČSN EN 313-2
Kat. čís.: 60095
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie
Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
Třídicí znak: 490013Vydána: 1.10.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 313-1
Kat. čís.: 56615
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace
Plywood. Classification and terminology. Part 1: Classification
Třídicí znak: 490013Vydána: 1.8.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 633
Kat. čís.: 19180
Cementotřískové desky - Definice a klasifikace
Cement-bonded particleboards. Definition and classification
Třídicí znak: 490014Vydána: 1.4.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 844-11
Kat. čís.: 56614
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem
Round and sawn timber - Terminology - Part 11: Terms relating to degrade by insects
Třídicí znak: 490016Vydána: 1.8.1999    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 844-2
Kat. čís.: 53456
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 2: Obecné termíny pro kulatinu
Round and sawn timber - Terminology - Part 2: General terms relating to round timber
Třídicí znak: 490016Vydána: 1.9.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 844-8
Kat. čís.: 53831
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 8: Termíny pro znaky kulatiny
Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber
Třídicí znak: 490016Vydána: 1.10.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 844-5
Kat. čís.: 53295
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny
Round and sawn timber - Terminology - Part 5: Terms relating to dimensions of round timber
Třídicí znak: 490016Vydána: 1.9.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>