PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ


Vyhovuje 354 produktů
Aktuální strana 1 z 18

Další strana >>

ČSN 49 0000
Kat. čís.: 4243
Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva
Terminology in woodworking industry. General terms and wood properties
Třídící znak: 490000Datum vydání: 01.05.1967  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13961)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13962)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1982  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 13959)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1985  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 13960)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1993  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 52639)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.1998  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 53895)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN EN 1001-1
Kat. čís.: 75354
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů
Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 1: List of equivalent terms
Třídící znak: 490001Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1001-2
Kat. čís.: 75550
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník
Durability of wood and wood-based products - Terminology - Part 2: Vocabulary
Třídící znak: 490001Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0002
Kat. čís.: 29212
Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby
Woodworking industry. Nomenclature of saw mill production
Třídící znak: 490002Datum vydání: 01.03.1992  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21777)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 52637)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 53896)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN EN 12775
Kat. čís.: 62788
Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie
Solid wood panels - Classification and terminology
Třídící znak: 490004Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13756
Kat. čís.: 507511
Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie
Wood flooring and parquet - Terminology
Třídící znak: 490005Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0006
Kat. čís.: 17144
Dřevěné obaly. Terminologie
Wooden packages. Vocabulary
Třídící znak: 490006Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 49 0007
Kat. čís.: 4246
Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva
The nomenclature in woodworking industry. Drying of wood
Třídící znak: 490007Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 14076
Kat. čís.: 500053
Dřevěná schodiště - Terminologie
Timber stairs - Terminology
Třídící znak: 490008Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 316
Kat. čís.: 84177
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky
Wood fibreboards - Definition, classification and symbols
Třídící znak: 490009Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0010
Kat. čís.: 29214
Tolerance pro dřevozpracující průmysl
Tolerances for woodworking industry
Třídící znak: 490010Datum vydání: 01.02.1986  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 309
Kat. čís.: 73211
Třískové desky - Definice a klasifikace
Particleboards - Definition and classification
Třídící znak: 490011Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0012
Kat. čís.: 32146
Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
Wood. Physical and mechanical tests. Terms and definitions
Třídící znak: 490012Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21778)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 52638)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 53897)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN EN 313-1
Kat. čís.: 56615
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace
Plywood. Classification and terminology. Part 1: Classification
Třídící znak: 490013Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 313-2
Kat. čís.: 60095
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie
Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology
Třídící znak: 490013Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 633
Kat. čís.: 19180
Cementotřískové desky - Definice a klasifikace
Cement-bonded particleboards. Definition and classification
Třídící znak: 490014Datum vydání: 01.04.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 844
Kat. čís.: 510521
Kulatina a řezivo - Terminologie
Round and sawn timber - Terminology
Třídící znak: 490016Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1309-1
Kat. čís.: 52773
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo
Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber
Třídící znak: 490018Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1309-2
Kat. čís.: 77170
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu
Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules
Třídící znak: 490018Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1309-3
Kat. čís.: 504950
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace
Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations
Třídící znak: 490018Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>