PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ


Vyhovuje 352 produktů
Aktuální strana 5 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 314-1
Kat. čís.: 73635
Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení
Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods
Třídící znak: 490173Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 314-2
Kat. čís.: 17942
Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky
Plywood. Bonding quality. Part 2: Requirements
Třídící znak: 490173Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13354
Kat. čís.: 83544
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení
Solid wood panels - Bonding quality - Test method
Třídící znak: 490175Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16526
Kat. čís.: 97450
Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik
Sandwich boards for furniture (SWB-F) - Factory made products - Definition, classification and test methods for determination of performance characteristics
Třídící znak: 490181Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 324-1
Kat. čís.: 17874
Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky
Wood-based panels. Determination of dimensions of boards. Part 1: Determination of thickness, width and length
Třídící znak: 490182Datum vydání: 01.07.1995    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 324-2
Kat. čís.: 17873
Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků
Wood based panels. Determination of dimensions of boards. Part 2: Determination of squareness and edge straightness
Třídící znak: 490182Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 325
Kat. čís.: 90698
Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles
Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces
Třídící znak: 490183Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 326-1
Kat. čís.: 19566
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1:Sampling and cutting of test pieces and expression of test results
Třídící znak: 490184Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 326-2+A1
Kat. čís.: 96843
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Initial type testing and factory production control
Třídící znak: 490184Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 326-3
Kat. čís.: 70665
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek
Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 3: Inspection of an isolated lot of panels
Třídící znak: 490184Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0231
Kat. čís.: 32130
Přídavky na opracování řeziva a přířezů řeziva, drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva
Allowances for machining of lumber and dimension stock
Třídící znak: 490231Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN ISO 38200
Kat. čís.: 510591
Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva
Chain of custody of wood and wood-based products
Třídící znak: 490300Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 49 0600-1
Kat. čís.: 26427
Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana
Wood preservation - Basic regulation - Part 1: Chemical wood preservation
Třídící znak: 490600Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 49 0600-4
Kat. čís.: 29245
Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami
Třídící znak: 490600Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN EN 1014-1
Kat. čís.: 87406
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 1: Procedure for sampling creosote
Třídící znak: 490603Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1014-2
Kat. čís.: 87407
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis
Třídící znak: 490603Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1014-3
Kat. čís.: 87408
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 3: Determination of the benzo[a]pyrene content of creosote
Třídící znak: 490603Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1014-4
Kat. čís.: 87409
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu
Wood preservatives - Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis - Part 4: Determination of the water-extractable phenols content of creosote
Třídící znak: 490603Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 49 0604
Kat. čís.: 4280
Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo
Wood protection. Methods of determination of biocidal properties of wood preservatives
Třídící znak: 490604Datum vydání: 01.09.1981    Cena: 395 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36615)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 13967)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1995  
  
ČSN 49 0609
Kat. čís.: 32190
Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva
Testing of quality of preservation of wood
Třídící znak: 490609Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>