OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII


Vyhovuje 132 produktů
Aktuální strana 1 z 7

Další strana >>

ČSN 19 0003
Kat. čís.: 25327
Funkce optického přenosu. Základní pojmy
Optical transfer function. Basic terms
Třídicí znak: 190003Vydána:     Cena: 169 Kč
  
ČSN EN ISO 13696
Kat. čís.: 66064
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky
Optics and optical instruments - Test methods for radiation scattered by optical components
Třídicí znak: 190004Vydána: 1.5.2003    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 19 0010
Kat. čís.: 25328
Objektivy. Značení objektivu
Lenses. Designation of photographic field lenses
Třídicí znak: 190010Vydána:     Cena: 60 Kč
  
ČSN 19 0020
Kat. čís.: 25329
Ohniskové vzdalenosti snímacích, zvětšovacích a promítacích objektivů
Focal distances of photographic enlarging and projecting lenses
Třídicí znak: 190020Vydána: 1.7.1986    Cena: 113 Kč
  
ČSN 19 0025
Kat. čís.: 1067
Objektivy. Clonová čísla
Lenses. F-numbers
Třídicí znak: 190025Vydána:   Náhled normy Cena: 60 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12490)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.1978  
  
ČSN 19 0040
Kat. čís.: 1068
Měření světelných veličin kinematografických promítacích zařízení
Measuring of light quantities of cinematographic projection equipment
Třídicí znak: 190040Vydána:     Cena: 113 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12491)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.1982  
  
ČSN EN ISO 11145
Kat. čís.: 500415
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols
Třídicí znak: 192000Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11252
Kat. čís.: 94869
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci
Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum requirements for documentation
Třídicí znak: 192005Vydána: 1.4.2014  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11553-1
Kat. čís.: 83089
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements (ISO 11553-1:2005)
Třídicí znak: 192011Vydána: 1.6.2009  Náhled normy Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11553-2
Kat. čís.: 83094
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices (ISO 11553-2:2007)
Třídicí znak: 192011Vydána: 1.6.2009  Náhled normy Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11553-3
Kat. čís.: 93829
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)
Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2)
Třídicí znak: 192011Vydána: 1.12.2013  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11990-2
Kat. čís.: 97944
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs
Třídicí znak: 192012Vydána: 1.10.2015  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11990-1
Kat. čís.: 97945
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového zařízení - Část 1: Úchytka tracheální kanyly
Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft
Třídicí znak: 192012Vydána: 1.10.2015  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11551
Kat. čís.: 69922
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů
Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components
Třídicí znak: 192014Vydána: 1.6.2004    Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11670
Kat. čís.: 67692
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam positional stability
Třídicí znak: 192015Vydána: 1.11.2003    Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 72636)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.3.2005  
  
ČSN EN ISO 11554
Kat. čís.: 83462
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554:2006)
Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2006)
Třídicí znak: 192016Vydána: 1.7.2009  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11146
Kat. čís.: 57001
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Šířka svazku, úhel divergence a faktor šíření svazku
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam widths, divergence angle and beam propagation factor (ISO 11146:1999)
Třídicí znak: 192017Vydána: 1.1.2000    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11146-1
Kat. čís.: 72881
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams
Třídicí znak: 192017Vydána: 1.6.2005    Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11146-2
Kat. čís.: 73347
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams
Třídicí znak: 192017Vydána: 1.8.2005    Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12005
Kat. čís.: 67693
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace
Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Polarization
Třídicí znak: 192018Vydána: 1.11.2003    Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7  Další strana >>