OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 6 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 18369-2
Kat. čís.: 504053
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2:2017)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances
Třídící znak: 195229Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18369-1
Kat. čís.: 504054
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1:2017)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications
Třídící znak: 195229Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24157
Kat. čís.: 81933
Oční optika a optické přístroje - Způsoby reprezentace aberací lidského oka
Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the human eye (ISO 24157:2008)
Třídící znak: 195230Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510395)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN ISO 11979-4
Kat. čís.: 83088
Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information (ISO 11979-4:2008)
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 92344)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2013  
  
ČSN EN ISO 11979-8
Kat. čís.: 503092
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-3
Kat. čís.: 93043
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-6
Kat. čís.: 96793
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-2
Kat. čís.: 96462
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-10
Kat. čís.: 505512
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 10: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu ametropie u fakických očí
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-7
Kat. čís.: 505513
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-9
Kat. čís.: 77361
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular lenses
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96464)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2015  
  
ČSN EN ISO 11979-1
Kat. čís.: 507381
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11979-5
Kat. čís.: 511741
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost
Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility
Třídící znak: 195300Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15798
Kat. čís.: 514929
Nová
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii
Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices
Třídící znak: 195301Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15798
Kat. čís.: 94305
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii
Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices
Třídící znak: 195301Datum vydání: 01.02.2014Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504055)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018Datum zrušení:  01.10.2022 
  
ČSN EN ISO 16672
Kat. čís.: 513920
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády
Ophthalmic implants - Ocular endotamponades
Třídící znak: 195302Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16671
Kat. čís.: 99013
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii
Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery
Třídící znak: 195303Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504501)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
ČSN 19 6600
Kat. čís.: 1088
Fotografické zvětšovací přístroje amatérské. Technické požadavky. Metody zkoušení
Amateur photographic enlargers. Technical requirements. Test methods
Třídící znak: 196600Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12496)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1982  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12495)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1983  
  
ČSN 19 6710
Kat. čís.: 1090
Reprografie. Mikrografické kamery. Typy. Technické požadavky
Reprography. Microfilm cameras. Types. Specifications
Třídící znak: 196710Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 19 6720
Kat. čís.: 25331
Reprografie. Vyvolávací automaty. Technické požadavky
Třídící znak: 196720Datum vydání: 01.10.1991    Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  6 7  Další strana >>