OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 5 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12870
Kat. čís.: 505514
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a metody zkoušení
Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
Třídící znak: 195107Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16128 ed. 2
Kat. čís.: 99568
Oční optika - Referenční metoda zkoušení na uvolňování niklu z brýlových obrub a slunečních brýlí
Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release
Třídící znak: 195108Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13666
Kat. čís.: 507545
Oční optika - Brýlové čočky - Slovník
Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary
Třídící znak: 195109Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14139
Kat. čís.: 86869
Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle
Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles
Třídící znak: 195111Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21987
Kat. čís.: 505328
Oční optika - Montované brýlové čočky
Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses
Třídící znak: 195113Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10685-2
Kat. čís.: 500380
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 2: Commercial information
Třídící znak: 195114Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10685-3
Kat. čís.: 92623
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information
Třídící znak: 195114Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10685-1
Kat. čís.: 90364
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy
Třídící znak: 195114Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11981
Kat. čís.: 504721
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses
Třídící znak: 195208Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11987
Kat. čís.: 91541
Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování
Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life
Třídící znak: 195210Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11980
Kat. čís.: 92625
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations
Třídící znak: 195211Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14534
Kat. čís.: 97454
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements
Třídící znak: 195213Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11978
Kat. čís.: 503860
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling
Třídící znak: 195216Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511742)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
ČSN EN ISO 9394
Kat. čís.: 92343
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes
Třídící znak: 195221Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13212
Kat. čís.: 96482
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life
Třídící znak: 195223Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11986
Kat. čís.: 504723
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků
Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release
Třídící znak: 195226Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14730
Kat. čís.: 96755
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date
Třídící znak: 195227Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14729
Kat. čís.: 62329
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček
Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses (ISO 14729:2001)
Třídící znak: 195228Datum vydání: 01.01.2002    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 87774)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
ČSN EN ISO 18369-4
Kat. čís.: 504051
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4:2017)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials
Třídící znak: 195229Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18369-3
Kat. čís.: 504052
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3:2017)
Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 3: Measurement methods
Třídící znak: 195229Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7  Další strana >>