OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1007 produktů
Aktuální strana 9 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 374-5
Kat. čís.: 502098
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
Protective gloves against dangerous chemicals and micro- organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 374-4
Kat. čís.: 510811
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 374-2
Kat. čís.: 510812
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 407 ed. 2
Kat. čís.: 512645
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)
Třídící znak: 832326Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 511
Kat. čís.: 76925
Ochranné rukavice proti chladu
Protective gloves against cold
Třídící znak: 832340Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 388+A1
Kat. čís.: 507985
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Protective gloves against mechanical risks
Třídící znak: 832350Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-2
Kat. čís.: 60904
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-3
Kat. čís.: 61378
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-1
Kat. čís.: 52001
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14328
Kat. čís.: 74317
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení
Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods
Třídící znak: 832352Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 659+A1
Kat. čís.: 81521
Ochranné rukavice pro hasiče
Protective gloves for firefighters
Třídící znak: 832366Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84166)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2009  
  
ČSN EN 421
Kat. čís.: 86867
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření
Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
Třídící znak: 832386Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4007
Kat. čís.: 507444
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník
Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary
Třídící znak: 832400Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 166
Kat. čís.: 65581
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení
Personal eye-protection - Specifications
Třídící znak: 832401Datum vydání: 01.10.2002Datum zrušení: 30.04.2025 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86378)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2010Datum zrušení:  30.04.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515389)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022Datum zrušení:  30.04.2025 
  
ČSN EN ISO 18526-3
Kat. čís.: 510137
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti
Eye and face protection - Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties
Třídící znak: 832405Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18526-4
Kat. čís.: 510308
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy
Eye and face protection - Test methods - Part 4: Headforms
Třídící znak: 832405Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18526-2
Kat. čís.: 510309
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti
Eye and face protection - Test methods - Part 2 : Physical optical properties
Třídící znak: 832405Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18526-1
Kat. čís.: 510310
Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti
Eye and face protection - Test methods - Part 1: Geometrical optical properties
Třídící znak: 832405Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 167
Kat. čís.: 65578
Osobní prostředky k ochraně očí - Optické zkušební metody
Personal eye-protection - Optical test methods
Třídící znak: 832411Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 168
Kat. čís.: 65579
Osobní prostředky k ochraně očí - Neoptické zkušební metody
Personal eye-protection - Non-optical test methods
Třídící znak: 832412Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>