OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1011 produktů
Aktuální strana 8 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 144-3
Kat. čís.: 67902
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 148-1
Kat. čís.: 507330
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 148-2
Kat. čís.: 57497
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 148-3
Kat. čís.: 57499
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 x 3
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Thread connection M 45 x 3
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12021
Kat. čís.: 96310
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje
Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus
Třídící znak: 832282Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21420
Kat. čís.: 511805
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody
Protective gloves - General requirements and test methods
Třídící znak: 832300Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12477
Kat. čís.: 65235
Ochranné rukavice pro svářeče
Protective gloves for welders
Třídící znak: 832301Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74316)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
ČSN EN 13594
Kat. čís.: 99202
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody
Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods
Třídící znak: 832302Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512667)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 16350
Kat. čís.: 96311
Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti
Protective gloves - Electrostatic properties
Třídící znak: 832303Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16778
Kat. čís.: 500379
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích
Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves
Třídící znak: 832304Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 374-1
Kat. čís.: 503072
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506933)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
ČSN EN ISO 374-2
Kat. čís.: 510812
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 374-4
Kat. čís.: 510811
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 374-5
Kat. čís.: 502098
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
Protective gloves against dangerous chemicals and micro- organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 407 ed. 2
Kat. čís.: 512645
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)
Třídící znak: 832326Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 511
Kat. čís.: 76925
Ochranné rukavice proti chladu
Protective gloves against cold
Třídící znak: 832340Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 388+A1
Kat. čís.: 507985
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Protective gloves against mechanical risks
Třídící znak: 832350Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-1
Kat. čís.: 52001
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-2
Kat. čís.: 60904
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1082-3
Kat. čís.: 61378
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály
Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials
Třídící znak: 832351Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>