OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1007 produktů
Aktuální strana 8 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 269
Kat. čís.: 20415
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices. Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood. Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832262Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 14594
Kat. čís.: 507258
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832263Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13794
Kat. čís.: 67588
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832270Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 402
Kat. čís.: 68690
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832272Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 403
Kat. čís.: 71925
Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832273Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 404
Kat. čís.: 74362
Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly
Třídící znak: 832274Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1146
Kat. čís.: 75635
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832275Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-3
Kat. čís.: 67902
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-2
Kat. čís.: 506194
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-1
Kat. čís.: 506195
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 148-1
Kat. čís.: 507330
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 148-2
Kat. čís.: 57497
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 148-3
Kat. čís.: 57499
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 x 3
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Thread connection M 45 x 3
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12021
Kat. čís.: 96310
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje
Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus
Třídící znak: 832282Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21420
Kat. čís.: 511805
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody
Protective gloves - General requirements and test methods
Třídící znak: 832300Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12477
Kat. čís.: 65235
Ochranné rukavice pro svářeče
Protective gloves for welders
Třídící znak: 832301Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74316)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2005  
  
ČSN EN 13594
Kat. čís.: 99202
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody
Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods
Třídící znak: 832302Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512667)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN 16350
Kat. čís.: 96311
Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti
Protective gloves - Electrostatic properties
Třídící znak: 832303Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16778
Kat. čís.: 500379
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích
Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves
Třídící znak: 832304Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 374-1
Kat. čís.: 503072
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks
Třídící znak: 832310Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506933)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2019  
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>