OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1008 produktů
Aktuální strana 7 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 136
Kat. čís.: 53877
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Full face masks - Requiremets, testing, marking
Třídící znak: 832210Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60194)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 507984)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
ČSN EN 140
Kat. čís.: 56390
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Halfmasks and quarter masks - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832211Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60195)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN EN 142
Kat. čís.: 65584
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832212Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14387
Kat. čís.: 514091
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832220Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 143
Kat. čís.: 514092
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832222Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 149+A1
Kat. čís.: 84599
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832225Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505593)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 405+A1
Kat. čís.: 84598
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832226Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12083
Kat. čís.: 56723
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Filtres with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832227Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 61663)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2001  
  
ČSN EN 1827+A1
Kat. čís.: 84851
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832228Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 137
Kat. čís.: 78637
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832240Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 145
Kat. čís.: 53721
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832241Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 61203)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2001  
  
ČSN EN 250
Kat. čís.: 96128
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832242Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13949
Kat. čís.: 67589
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832243Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14143
Kat. čís.: 94500
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus
Třídící znak: 832244Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14435
Kat. čís.: 72237
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to be used with positive pressure only - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832245Datum vydání: 01.03.2005Datum zrušení: 01.11.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15333-1
Kat. čís.: 81730
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus
Třídící znak: 832248Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85193)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 15333-2
Kat. čís.: 84113
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 2: Free flow apparatus
Třídící znak: 832248Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12942
Kat. čís.: 56556
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832251Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67347)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 83513)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.06.2009  
  
ČSN EN 12941
Kat. čís.: 56703
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832252Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70887)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2004  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 83512)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2009  
  
ČSN EN 138
Kat. čís.: 20413
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices. Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly. Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832260Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>