OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1002 produktů
Aktuální strana 7 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 250
Kat. čís.: 96128
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832242Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13949
Kat. čís.: 67589
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832243Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14143
Kat. čís.: 94500
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus
Třídící znak: 832244Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15333-1
Kat. čís.: 81730
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus
Třídící znak: 832248Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85193)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 15333-2
Kat. čís.: 84113
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem
Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 2: Free flow apparatus
Třídící znak: 832248Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12942
Kat. čís.: 56556
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832251Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67347)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 83513)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2009  
  
ČSN EN 12941
Kat. čís.: 56703
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832252Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70887)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2004  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 83512)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2009  
  
ČSN EN 138
Kat. čís.: 20413
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices. Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly. Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832260Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 14593-1
Kat. čís.: 507257
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Compressed air line breathing devices with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832261Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 269
Kat. čís.: 20415
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices. Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood. Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832262Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 14594
Kat. čís.: 507258
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832263Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13794
Kat. čís.: 67588
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832270Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 402
Kat. čís.: 68690
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832272Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 403
Kat. čís.: 71925
Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832273Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 404
Kat. čís.: 74362
Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly
Třídící znak: 832274Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1146
Kat. čís.: 75635
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832275Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-3
Kat. čís.: 67902
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-1
Kat. čís.: 506195
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 144-2
Kat. čís.: 506194
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Třídící znak: 832280Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 148-1
Kat. čís.: 507330
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit
Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
Třídící znak: 832281Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>