OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 6 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13274-1
Kat. čís.: 63392
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13274-2
Kat. čís.: 508808
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13274-3
Kat. čís.: 64728
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13274-4
Kat. čís.: 511790
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame test
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13274-5
Kat. čís.: 63933
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13274-6
Kat. čís.: 65582
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide of the inhalation air
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13274-7
Kat. čís.: 508890
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13274-8
Kat. čís.: 67538
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím
Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging
Třídící znak: 832205Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 136
Kat. čís.: 53877
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Full face masks - Requiremets, testing, marking
Třídící znak: 832210Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60194)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 507984)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
ČSN EN 140
Kat. čís.: 56390
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Halfmasks and quarter masks - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832211Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60195)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN EN 142
Kat. čís.: 65584
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832212Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14387
Kat. čís.: 514091
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení
Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832220Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 143
Kat. čís.: 514092
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení
Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832222Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 149+A1
Kat. čís.: 84599
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832225Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505593)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 405+A1
Kat. čís.: 84598
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832226Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12083
Kat. čís.: 56723
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Filtres with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832227Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 61663)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2001  
  
ČSN EN 1827+A1
Kat. čís.: 84851
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832228Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 137
Kat. čís.: 78637
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832240Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 145
Kat. čís.: 53721
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
Třídící znak: 832241Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 61203)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2001  
  
ČSN EN 250
Kat. čís.: 96128
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 832242Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>