OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1006 produktů
Aktuální strana 3 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13311-1
Kat. čís.: 64156
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 1: General performance criteria
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13311-2
Kat. čís.: 64155
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 2: Ochranná tlaková zařízení
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 2: Pressure protection devices
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13311-3
Kat. čís.: 64154
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 3: Skleněné tlakové nádoby
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 3: Glass pressure vessels
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13311-4
Kat. čís.: 64153
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 4: Bioreactors
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13311-5
Kat. čís.: 64152
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 5: Kill tanks
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13311-6
Kat. čís.: 64157
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony
Biotechnology - Performance criteria for vessels - Part 6: Chromatography columns
Třídící znak: 831045Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15154-1
Kat. čís.: 77533
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře
Emergency safety showers - Part 1: Plumbed-in body showers for laboratories
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15154-2
Kat. čís.: 77532
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí
Emergency safety showers - Part 2: Plumbed-in eye wash units
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15154-3
Kat. čís.: 83704
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť
Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15154-4
Kat. čís.: 83705
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť
Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15154-5
Kat. čís.: 509299
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře
Emergency safety showers - Part 5: Water overhead body showers for sites other than laboratories
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15154-6
Kat. čís.: 508958
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích
Emergency safety showers - Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for sites other than laboratories
Třídící znak: 831901Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13819-1
Kat. čís.: 512099
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení
Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods
Třídící znak: 832101Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13819-2
Kat. čís.: 512098
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení
Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods
Třídící znak: 832101Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13819-3
Kat. čís.: 509744
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda
Hearing protectors - Testing - Part 3: Supplementary acoustic test methods
Třídící znak: 832101Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 458
Kat. čís.: 501911
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod
Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document
Třídící znak: 832111Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17479
Kat. čís.: 514198
Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele
Hearing protectors - Guidance on selection of individual fit testing methods
Třídící znak: 832112Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 352-1
Kat. čís.: 67072
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear muffs
Třídící znak: 832121Datum vydání: 01.06.2003Datum zrušení: 30.11.2023 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 512480)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021Datum zrušení:  30.11.2023 
  
ČSN EN 352-1 ed. 2
Kat. čís.: 512119
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče
Hearing protectors - General requirements - Part 1: Earmuffs
Třídící znak: 832121Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 352-10
Kat. čís.: 512100
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů
Hearing protectors - Safety requirements - Part 10: Entertainment audio earplugs
Třídící znak: 832121Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>