OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 21 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13861
Kat. čís.: 90723
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení
Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery
Třídící znak: 833504Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14738
Kat. čís.: 83054
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení
Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery
Třídící znak: 833505Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7250-1
Kat. čís.: 512373
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks
Třídící znak: 833506Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15535
Kat. čís.: 518347
Obecné požadavky na zakládání antropometrických databází
General requirements for establishing anthropometric databases
Třídící znak: 833507Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1503
Kat. čís.: 83804
Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky
Spatial orientation and direction of movement - Ergonomic requirements
Třídící znak: 833508Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15537
Kat. čís.: 515615
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek
Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs
Třídící znak: 833509Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6385
Kat. čís.: 501571
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
Ergonomics principles in the design of work systems
Třídící znak: 833510Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15536-1
Kat. čís.: 83055
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky
Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General requirements
Třídící znak: 833511Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15536-2
Kat. čís.: 79559
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla
Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 2: Verification of functions and validation of dimensions for computer manikin systems
Třídící znak: 833511Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26800
Kat. čís.: 90722
Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy
Ergonomics - General approach, principles and concepts
Třídící znak: 833512Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20685-1
Kat. čís.: 507669
Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)
3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 1: Evaluation protocol for body dimensions extracted from 3-D body scans
Třídící znak: 833513Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28802
Kat. čís.: 91381
Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka
Ergonomics of the physical environment - Assessment by means of an environmental survey involving physical measurement of the environment and subjective responses of people
Třídící znak: 833514Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17558
Kat. čís.: 518011
Ergonomie - Ergonomie souprav OOP
Ergonomics - Ergonomics of PPE ensembles
Třídící znak: 833515Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13921
Kat. čís.: 80106
Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady
Personal protective equipment - Ergonomic principles
Třídící znak: 833520Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9921
Kat. čís.: 70987
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace
Ergonomics - Assessment of speech communication
Třídící znak: 833530Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13731
Kat. čís.: 66087
Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols
Třídící znak: 833545Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15743
Kat. čís.: 82407
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management
Třídící znak: 833547Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11399
Kat. čís.: 21222
Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Ergonomisc of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards
Třídící znak: 833550Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 61312)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2001  
  
ČSN EN ISO 7726
Kat. čís.: 64604
Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities
Třídící znak: 833551Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12894
Kat. čís.: 64946
Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
Ergonomics of the thermal environment - Medicl supervision of individuals exposed to extreme hot or cold environments
Třídící znak: 833552Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>