OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 2 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12689
Kat. čís.: 58170
Biotechnologie - Návod pro posuzování čistoty, biologické aktivity a stability výrobků na bázi mikroorganismů
Biotechnology - Guidance on assessment of the purity, biological activity and stability of microorganism based products
Třídící znak: 831029Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12460
Kat. čís.: 57054
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a jeho instalaci podle biologického rizika
Biotechnology - Large-scale process and production - Guidance on equipment selection and installation in accordance with the biological risk
Třídící znak: 831031Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12461
Kat. čís.: 57718
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu
Biotechnology - Large scale process and production - Guidance for the handling, inactivating and testing of waste
Třídící znak: 831032Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12347
Kat. čís.: 55519
Biotechnologie - Kritéria účinnosti parních sterilizátorů a autoklávů
Biotechnology - Performance criteria for steam sterilizers and autoclaves
Třídící znak: 831033Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12738
Kat. čís.: 59167
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro izolovaný chov zvířat naočkovaných mikroorganismy pro pokusné účely
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for containment of animals inoculated with microorganisms in experiments
Třídící znak: 831034Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12740
Kat. čís.: 59169
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for handling, inactivating and testing of waste
Třídící znak: 831035Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12741
Kat. čís.: 59168
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro biotechnologické laboratorní postupy
Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for biotechnology laboratory operations
Třídící znak: 831036Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13091
Kat. čís.: 61035
Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení
Biotechnology - Performance criteria for filter elements and filtration assemblies
Třídící znak: 831037Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13092
Kat. čís.: 61037
Biotechnologie - Zařízení - Směrnice pro odběr vzorků a inokulační postupy
Biotechnology- Equipment - Guidance on sampling and inoculation procedures
Třídící znak: 831038Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13095
Kat. čís.: 61036
Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů
Biotechnology - Performance criteria for off-gas systems
Třídící znak: 831039Datum vydání: 01.02.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12885
Kat. čís.: 58357
Biotechnologie - Kritéria účinnosti zařízení na rozrušování buněk
Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters
Třídící znak: 831040Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12884
Kat. čís.: 58356
Biotechnologie - Kritéria účinnosti odstředivek
Biotechnology - Performance criteria for cell disrupters
Třídící znak: 831041Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12690
Kat. čís.: 58355
Biotechnologie - Kritéria účinnosti hřídelových těsnění
Biotechnology - Performance criteria for shaft seals
Třídící znak: 831042Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12469
Kat. čís.: 61601
Biotechnologie - Kritéria účinnosti mikrobiologických bezpečnostních boxů
Biotechnology - Performance criteria for microbiological safety cabinets
Třídící znak: 831043Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-1
Kat. čís.: 63599
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 1: General performance criteria
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-2
Kat. čís.: 63598
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 2: Spojky
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 2: Couplings
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-3
Kat. čís.: 63597
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 3: Zařízení pro odběr vzorků a inokulaci
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 3: Sampling and inoculation devices
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-4
Kat. čís.: 63596
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 4: Trubky a potrubí
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 4: Tubes and pipes
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-5
Kat. čís.: 63595
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 5: Armatury
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 5: Valves
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13312-6
Kat. čís.: 63594
Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a přístrojového vybavení - Část 6: Přístrojové sondy
Biotechnology - Performance criteria for piping and instrumentation - Part 6: Equipment probes
Třídící znak: 831044Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>