OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1002 produktů
Aktuální strana 18 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1621-2
Kat. čís.: 95518
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods
Třídící znak: 832881Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1621-3
Kat. čís.: 509365
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 3: Motorcyclists' chest protectors - Requirements and test methods
Třídící znak: 832881Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1621-4
Kat. čís.: 92617
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 4: Motorcyclists' inflatable protectors - Requirements and test methods
Třídící znak: 832881Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 530
Kat. čís.: 87562
Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení
Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
Třídící znak: 832900Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13995
Kat. čís.: 63390
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání
Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials
Třídící znak: 832901Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16523-1+A1
Kat. čís.: 506684
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact
Třídící znak: 832902Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16523-2+A1
Kat. čís.: 507179
Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 2: Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact
Třídící znak: 832902Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12100
Kat. čís.: 88295
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
Třídící znak: 833001Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509373)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 513558)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN 414
Kat. čís.: 60918
Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem
Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
Třídící znak: 833003Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13849-1
Kat. čís.: 501728
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Třídící znak: 833205Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13849-1
Kat. čís.: 517554
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Třídící znak: 833205Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13849-2
Kat. čís.: 93013
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation
Třídící znak: 833205Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11161
Kat. čís.: 79923
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky
Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements
Třídící znak: 833210Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 86397)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2010  
  
ČSN EN ISO 13854
Kat. čís.: 511593
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
Třídící znak: 833211Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13857
Kat. čís.: 515562
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
Třídící znak: 833212Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14118
Kat. čís.: 506210
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění
Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Třídící znak: 833220Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14123-1
Kat. čís.: 501707
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers
Třídící znak: 833230Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14123-2
Kat. čís.: 504012
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování
Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 2: Methodology leading to verification procedures
Třídící znak: 833230Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1093-1
Kat. čís.: 83311
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods
Třídící znak: 833240Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1093-11+A1
Kat. čís.: 82519
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace
Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index
Třídící znak: 833240Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>