OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 17 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14225-1
Kat. čís.: 506437
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
Třídící znak: 832810Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14225-2
Kat. čís.: 506438
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
Třídící znak: 832810Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14225-3
Kat. čís.: 506754
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody
Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods
Třídící znak: 832810Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20471
Kat. čís.: 94009
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
High visibility clothing - Test methods and requirements
Třídící znak: 832820Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502753)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96375)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2015  
  
ČSN EN 17353
Kat. čís.: 511391
Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky
Protective clothing - Enhanced visibility equipment for medium risk situations - Test methods and requirements
Třídící znak: 832821Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1073-1+A1
Kat. čís.: 506932
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
Třídící znak: 832832Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1073-2
Kat. čís.: 66355
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi
Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
Třídící znak: 832832Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1149-1
Kat. čís.: 77630
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity
Třídící znak: 832845Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1149-2
Kat. čís.: 53333
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)
Třídící znak: 832845Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1149-3
Kat. čís.: 71273
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay
Třídící znak: 832845Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1149-5
Kat. čís.: 507365
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
Třídící znak: 832845Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12402-10
Kat. čís.: 511792
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků
Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-2
Kat. čís.: 511562
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost
Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-3
Kat. čís.: 511563
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost
Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-4
Kat. čís.: 511564
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost
Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-5
Kat. čís.: 511565
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost
Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-6
Kat. čís.: 511566
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení
Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-7
Kat. čís.: 511791
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-8
Kat. čís.: 511567
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12402-9
Kat. čís.: 511568
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení
Personal flotation devices - Part 9: Evaluation
Třídící znak: 832865Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>