OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1002 produktů
Aktuální strana 16 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17092-2
Kat. čís.: 510313
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky
Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Class AAA garments - Requirements
Třídící znak: 832780Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17092-3
Kat. čís.: 510312
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky
Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Class AA garments - Requirements
Třídící znak: 832780Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17092-4
Kat. čís.: 510311
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky
Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Class A garments - Requirements
Třídící znak: 832780Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17092-5
Kat. čís.: 510316
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky
Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Class B garments - Requirements
Třídící znak: 832780Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17092-6
Kat. čís.: 510306
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky
Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Class C garments - Requirements
Třídící znak: 832780Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14877
Kat. čís.: 66698
Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků
Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives
Třídící znak: 832781Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CEN/TS 15256
Kat. čís.: 73676
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení
Protective clothing - Hand, arm, leg, genital and neck protectors for use in ice hockey - Protectors for players other than goalkeepers - Requirements and test methods
Třídící znak: 832782Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14120+A1
Kat. čís.: 80276
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení
Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment - Requirements and test methods
Třídící znak: 832783Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14404+A1
Kat. čís.: 86575
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče
Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position
Třídící znak: 832784Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15613
Kat. čís.: 83410
Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 832785Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16027
Kat. čís.: 90175
Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře
Protective clothing - Gloves with protective effect for association football goal keepers
Třídící znak: 832786Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20320
Kat. čís.: 510490
Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody
Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods
Třídící znak: 832788Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 469
Kat. čís.: 511389
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities
Třídící znak: 832800Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1486
Kat. čís.: 80755
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně
Protective clothing for fire-fighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialised fire-fighting
Třídící znak: 832801Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13911
Kat. čís.: 504452
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče
Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
Třídící znak: 832802Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15384
Kat. čís.: 510491
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing
Třídící znak: 832803Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513962)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN 16689
Kat. čís.: 511416
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy
Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue
Třídící znak: 832804Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18640-1
Kat. čís.: 505733
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení
Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso
Třídící znak: 832805Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509306)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN ISO 18640-2
Kat. čís.: 505732
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem
Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters
Třídící znak: 832805Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509305)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN 14225-1
Kat. čís.: 506437
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
Třídící znak: 832810Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>