OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 15 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11393-3
Kat. čís.: 508166
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 3: Test methods for footwear
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11393-4
Kat. čís.: 510813
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11393-5
Kat. čís.: 510239
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11393-6
Kat. čís.: 510270
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 6: Performance requirements and test methods for upper body protectors
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13998
Kat. čís.: 67957
Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži
Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives
Třídící znak: 832771Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 510
Kat. čís.: 509746
Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi
Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts
Třídící znak: 832772Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 863
Kat. čís.: 21985
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí
Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture Resistance
Třídící znak: 832773Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55587)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.1999  
  
ČSN EN ISO 13997
Kat. čís.: 518010
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty
Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects
Třídící znak: 832774Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13158
Kat. čís.: 504984
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
Třídící znak: 832775Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13277-1
Kat. čís.: 61886
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody
Protective equipment for martial arts - Part 1: General requirements and test methods
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13277-2
Kat. čís.: 61887
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí
Protective equipment for martial arts - Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13277-3
Kat. čís.: 95519
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu
Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13277-4
Kat. čís.: 65236
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy
Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80274)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2008  
  
ČSN EN 13277-5
Kat. čís.: 65880
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha
Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87705)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2011  
  
ČSN EN 13277-6
Kat. čís.: 68815
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy
Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13277-7
Kat. čís.: 84534
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla
Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13277-8
Kat. čís.: 505244
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate
Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Třídící znak: 832776Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13061
Kat. čís.: 85730
Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení
Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods
Třídící znak: 832777Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13546+A1
Kat. čís.: 80278
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods
Třídící znak: 832778Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 508872)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 13567+A1
Kat. čís.: 80277
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody
Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face protectors for fencers - Requirements and test methods
Třídící znak: 832779Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>