OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 14 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11612
Kat. čís.: 98906
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky
Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements
Třídící znak: 832749Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15025
Kat. čís.: 511147
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene
Protective clothing - Protection against flame - Method of test for limited flame spread
Třídící znak: 832750Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14116
Kat. čís.: 511625
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene
Protective clothing - Protection against flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing
Třídící znak: 832751Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12127-1
Kat. čís.: 99923
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem
Clothing to protect against heat and flame - Determination of contact heat transmission through clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder
Třídící znak: 832752Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14460
Kat. čís.: 58302
Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody
Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance reqirements and test methods
Třídící znak: 832753Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 65967)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2003  
  
ČSN EN 14021
Kat. čís.: 70947
Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení
Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris - Requirements and test methods
Třídící znak: 832754Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17673
Kat. čís.: 517219
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky
Protective clothing - Protection against heat and flame - Requirements and test methods for garments with integrated smart textiles and non textile elements
Třídící znak: 832755Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 342
Kat. čís.: 505243
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu
Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold
Třídící znak: 832760Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 343
Kat. čís.: 509366
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
Protective clothing - Protection against rain
Třídící znak: 832761Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15027-1
Kat. čís.: 93133
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti
Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety
Třídící znak: 832762Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15027-2
Kat. čís.: 93134
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti
Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety
Třídící znak: 832762Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15027-3
Kat. čís.: 93135
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody
Immersion suits - Part 3: Test methods
Třídící znak: 832762Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13138-1
Kat. čís.: 513961
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
Třídící znak: 832763Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13138-2
Kat. čís.: 513960
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží
Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
Třídící znak: 832763Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13138-3
Kat. čís.: 513959
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla, ve kterých je uživatel umístěn
Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned
Třídící znak: 832763Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14126
Kat. čís.: 70462
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
Třídící znak: 832764Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14360
Kat. čís.: 71774
Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora
Protective clothing against rain - Test method for ready made garments - Impact from above with high energy droplets
Třídící znak: 832765Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14058+A1
Kat. čís.: 518462
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
Protective clothing - Garments for protection against cool environments
Třídící znak: 832766Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11393-1
Kat. čís.: 508165
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11393-2
Kat. čís.: 510596
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou
Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors
Třídící znak: 832770Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>