OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 13 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 943-1+A1
Kat. čís.: 508627
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
Třídící znak: 832726Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 943-2
Kat. čís.: 509367
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
Třídící znak: 832726Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13982-1
Kat. čís.: 73534
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
Třídící znak: 832727Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 88225)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
ČSN EN ISO 13982-2
Kat. čís.: 73533
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu
Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits
Třídící znak: 832727Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19918
Kat. čís.: 504561
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály
Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials
Třídící znak: 832728Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512610)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 27065
Kat. čís.: 504560
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers
Třídící znak: 832729Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509574)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN ISO 18889
Kat. čís.: 515612
Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení
Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers - Performance requirements
Třídící znak: 832730Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 6530
Kat. čís.: 74080
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin
Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Determination of resistance of materials to penetration by liquids
Třídící znak: 832731Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14325
Kat. čís.: 507480
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace odolnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů
Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Třídící znak: 832733Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14786
Kat. čís.: 77073
Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem
Protective clothing - Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions - Atomizer test
Třídící znak: 832734Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11611
Kat. čís.: 510240
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Protective clothing for use in welding and allied processes
Třídící znak: 832740Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15831
Kat. čís.: 71274
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin
Třídící znak: 832741Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13506-1
Kat. čís.: 503774
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny
Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin
Třídící znak: 832743Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6942
Kat. čís.: 516136
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu
Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat
Třídící znak: 832744Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12127-2
Kat. čís.: 81268
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky
Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007)
Třídící znak: 832745Datum vydání: 01.07.2008  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 348
Kat. čís.: 17556
Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení
Protective clothing. Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal. Test method
Třídící znak: 832746Datum vydání: 01.05.1995  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9185
Kat. čís.: 80712
Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem
Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash
Třídící znak: 832747Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9151
Kat. čís.: 502094
Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene
Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame
Třídící znak: 832748Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11612
Kat. čís.: 98906
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky
Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements
Třídící znak: 832749Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15025
Kat. čís.: 511147
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene
Protective clothing - Protection against flame - Method of test for limited flame spread
Třídící znak: 832750Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>