OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1004 produktů
Aktuální strana 12 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 353-2
Kat. čís.: 66559
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line
Třídící znak: 832625Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 341
Kat. čís.: 89908
Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu
Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue
Třídící znak: 832627Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 795
Kat. čís.: 92288
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
Personal fall protection equipment - Anchor devices
Třídící znak: 832628Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94857)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 813
Kat. čís.: 83041
Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
Personal fall protection equipment - Sit harnesses
Třídící znak: 832629Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16415
Kat. čís.: 92875
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně
Personal fall protection equipment - Anchor devices - Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously
Třídící znak: 832630Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12841
Kat. čís.: 519399
Nová
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana
Třídící znak: 832635Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12841
Kat. čís.: 78414
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy lanového přístupu - Nastavovací zařízení lana
Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices
Třídící znak: 832635Datum vydání: 01.05.2007Datum zrušení: 01.09.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1891
Kat. čís.: 57662
Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem
Personal protective equipment for the prevention of falls from a height - Low stretch kernmantel ropes
Třídící znak: 832641Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 363
Kat. čís.: 508267
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu
Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
Třídící znak: 832650Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511961)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN EN 358
Kat. čís.: 507757
Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint
Třídící znak: 832651Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 364
Kat. čís.: 18501
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
Personal protective equipment against falls from a height. Test methods
Třídící znak: 832660Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1496
Kat. čís.: 502445
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení
Personal fall protection equipment - Rescue lifting devices
Třídící znak: 832670Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1497
Kat. čís.: 80803
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné postroje
Personal fall protection equipment - Rescue harnesses
Třídící znak: 832671Datum vydání: 01.04.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1498
Kat. čís.: 78903
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky
Personal fall protection equipment - Rescue loops
Třídící znak: 832672Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11610
Kat. čís.: 517859
Ochranné oděvy - Slovník
Protective clothing - Vocabulary
Třídící znak: 832700Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13688
Kat. čís.: 94488
Ochranné oděvy - Obecné požadavky
Protective clothing - General requirements
Třídící znak: 832701Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514667)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN 83 2705
Kat. čís.: 77280
Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu
Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing
Třídící znak: 832705Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17491-3
Kat. čís.: 83623
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)
Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)
Třídící znak: 832720Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14605+A1
Kat. čís.: 84587
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
Třídící znak: 832721Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13034+A1
Kat. čís.: 84852
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
Třídící znak: 832722Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Další strana >>