OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE


Vyhovuje 1011 produktů
Aktuální strana 11 z 51

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15090
Kat. čís.: 91278
Obuv pro hasiče
Footwear for firefighters
Třídící znak: 832506Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5423
Kat. čís.: 17019
Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace
Moulded plastics footwear - Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use - Specification
Třídící znak: 832511Datum vydání: 01.12.1994    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 4643
Kat. čís.: 17018
Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace
Moulded plastics footwear - Lined or unlined poly(vinyl chloride) boots for general industrial use - Specification
Třídící znak: 832512Datum vydání: 01.12.1994    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 17249 ed. 2
Kat. čís.: 95357
Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou
Safety footwear with resistance to chain saw cutting
Třídící znak: 832514Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13832-1
Kat. čís.: 507746
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody
Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
Třídící znak: 832520Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13832-2
Kat. čís.: 509510
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi
Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
Třídící znak: 832520Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13832-3
Kat. čís.: 509509
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi
Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
Třídící znak: 832520Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20349-1
Kat. čís.: 504779
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách
Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries
Třídící znak: 832525Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512643)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN ISO 20349-2
Kat. čís.: 504780
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech
Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes
Třídící znak: 832525Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512644)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN ISO 22568-1
Kat. čís.: 507931
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Metallic toecaps
Třídící znak: 832570Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22568-2
Kat. čís.: 507930
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear component - Part 2: Non-metallic toecaps
Třídící znak: 832570Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22568-3
Kat. čís.: 507932
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 3: Metallic perforation resistant inserts
Třídící znak: 832570Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22568-4
Kat. čís.: 514489
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí
Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts
Třídící znak: 832570Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13287
Kat. čís.: 509302
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí
Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance
Třídící znak: 832571Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 365
Kat. čís.: 73166
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging
Třídící znak: 832601Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1868
Kat. čís.: 52970
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů
Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
Třídící znak: 832603Datum vydání: 01.10.1998  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 83 2610
Kat. čís.: 512419
Uzlování - Terminologie
Knots - Terminology
Třídící znak: 832610Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 361
Kat. čís.: 66576
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses
Třídící znak: 832620Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 354
Kat. čís.: 87577
Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky
Personal fall protection equipment - Lanyards
Třídící znak: 832621Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93173)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
ČSN EN 355
Kat. čís.: 66563
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
Třídící znak: 832622Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>