OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY


Vyhovuje 120 produktů
Aktuální strana 1 z 6

Další strana >>

ČSN 20 0006
Kat. čís.: 25341
Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty
Třídící znak: 200006Datum vydání: 01.08.1992    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 447
Kat. čís.: 25342
Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů
Machine tools. Direction of operation of controls of machine tool controls
Třídící znak: 200010Datum vydání: 01.06.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2972
Kat. čís.: 28645
Číslicové řízení strojů. Symboly
Numerical control of machines - Symbols
Třídící znak: 200032Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5170
Kat. čís.: 15465
Obráběcí stroje. Mazací systémy
Machine tools - Lubrication systems
Třídící znak: 200052Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5169
Kat. čís.: 28501
Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání
Machine tools. Presentation of lubrication instructions
Třídící znak: 200053Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 14955-2
Kat. čís.: 509603
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 14955-1
Kat. čís.: 509602
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools
Třídící znak: 200060Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 20 0065
Kat. čís.: 25343
Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání
Methods of measurement and evaluation of the mechanical vibration. Limit values of vibration
Třídící znak: 200065Datum vydání: 01.06.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 20 0200
Kat. čís.: 1108
Názvosloví obráběcích strojů
Metal-working machines. Terminology of machines tools
Třídící znak: 200200Datum vydání:     Cena: 502 Kč
  
ČSN ISO 19719
Kat. čís.: 91600
Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
Machine tools - Work holding chuks - Vocabulary
Třídící znak: 200210Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 20 0220
Kat. čís.: 25344
Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície
Electrochemical machining. Terms and definitions
Třídící znak: 200220Datum vydání: 01.07.1992    Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 230-1
Kat. čís.: 94538
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
Test code for machine tools - Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-2
Kat. čís.: 98706
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 503252)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2017  
  
ČSN ISO 230-10
Kat. čís.: 509440
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů
Test code for machine tools - Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 230-7
Kat. čís.: 509439
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení
Test code for machine tools - Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 230-3
Kat. čís.: 86567
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů
Test code for machine tools - Part 3: Determination of thermal effects
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-4
Kat. čís.: 86565
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů
Test code for machine tools - Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-6
Kat. čís.: 67978
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)
Test code for machine tools - Part 6: Determination of positioning accuracy on body and face diagonals (Diagonal displacement tests)
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-5
Kat. čís.: 62204
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku
Test code for machine tools - Part 5: Determination of the noise emission
Třídící znak: 200300Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1708
Kat. čís.: 25376
Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti
Třídící znak: 200301Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39282)Cena: Zdarma
 
 Vydána:   
  
První strana   1 2 3 4 5 6  Další strana >>