OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY


Vyhovuje 113 produktů
Aktuální strana 1 z 6

Další strana >>

ČSN 20 0006
Kat. čís.: 25341
Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty
Třídicí znak: 200006Vydána: 1.8.1992    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 447
Kat. čís.: 25342
Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů
Machine tools. Direction of operation of controls of machine tool controls
Třídicí znak: 200010Vydána: 1.6.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 2972
Kat. čís.: 28645
Číslicové řízení strojů. Symboly
Numerical control of machines - Symbols
Třídicí znak: 200032Vydána: 1.4.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5170
Kat. čís.: 15465
Obráběcí stroje. Mazací systémy
Machine tools - Lubrication systems
Třídicí znak: 200052Vydána: 1.3.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5169
Kat. čís.: 28501
Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání
Machine tools. Presentation of lubrication instructions
Třídicí znak: 200053Vydána: 1.1.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 14955-1
Kat. čís.: 99314
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
Machine tools - Environmental evaluation of machine tools - Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools
Třídicí znak: 200060Vydána: 1.4.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 20 0065
Kat. čís.: 25343
Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání
Methods of measurement and evaluation of the mechanical vibration. Limit values of vibration
Třídicí znak: 200065Vydána: 1.6.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 20 0200
Kat. čís.: 1108
Názvosloví obráběcích strojů
Metal-working machines. Terminology of machines tools
Třídicí znak: 200200Vydána:     Cena: 502 Kč
  
ČSN ISO 19719
Kat. čís.: 91600
Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
Machine tools - Work holding chuks - Vocabulary
Třídicí znak: 200210Vydána: 1.12.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 20 0220
Kat. čís.: 25344
Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície
Electrochemical machining. Terms and definitions
Třídicí znak: 200220Vydána: 1.7.1992    Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 230-1
Kat. čís.: 94538
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
Test code for machine tools - Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.1.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-5
Kat. čís.: 62204
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku
Test code for machine tools - Part 5: Determination of the noise emission
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.9.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-6
Kat. čís.: 67978
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)
Test code for machine tools - Part 6: Determination of positioning accuracy on body and face diagonals (Diagonal displacement tests)
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.9.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-2
Kat. čís.: 98706
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.12.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 503252)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.10.2017  
  
ČSN ISO 230-4
Kat. čís.: 86565
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů
Test code for machine tools - Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.9.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-3
Kat. čís.: 86567
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů
Test code for machine tools - Part 3: Determination of thermal effects
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.9.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-10
Kat. čís.: 91601
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů
Test code for machine tools - Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.4.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 230-7
Kat. čís.: 91602
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os rotace
Test code for machine tools - Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation
Třídicí znak: 200300Vydána: 1.4.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1708
Kat. čís.: 25376
Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti
Třídicí znak: 200301Vydána: 1.5.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39282)Cena: Zdarma
 
 Vydána:   
  
ČSN 20 0306
Kat. čís.: 1109
Obráběcí stroje na kovy. Přesnost jednovřetenových poloautomatických soustruhů
Accuracy of single-spindle semi-automatic lathes
Třídicí znak: 200306Vydána:     Cena: 302 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6  Další strana >>