OBECNÁ TŘÍDA


Vyhovuje 1403 produktů
Aktuální strana 1 z 71

Další strana >>

ČSN EN 62656-3
Kat. čís.: 97924
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 3: Interface for Common Information Model
Třídicí znak: 010000Vydána: 1.11.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45020
Kat. čís.: 78683
Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
Standardization and related activities - General vocabulary
Třídicí znak: 010101Vydána: 1.6.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(191)
Kat. čís.: 32262
Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb
International electrotechnical vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service
Třídicí znak: 010102Vydána: 1.9.1993  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 66768)Cena: 588 Kč
 
 Vydána: 1.4.2003  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 66769)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.4.2003  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 99687)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2016  
  
ČSN 01 0103
Kat. čís.: 2
Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
Computation of reliability characteristics of two-state systems
Třídicí znak: 010103Vydána:   Náhled normy Cena: 715 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11690)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.6.1981  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11689)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.1990  
  
ČSN EN ISO/IEC 17000
Kat. čís.: 72379
Posuzování shody - Slovník a základní principy
Conformity assessment - Vocabulary and general principles
Třídicí znak: 010106Vydána: 1.3.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 01 0111
Kat. čís.: 3
Názvosloví metod síťové analýzy
Terms of Network Analysis
Třídicí znak: 010111Vydána: 1.5.1970  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 1325
Kat. čís.: 96374
Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
Value Management - Vocabulary - Terms and definitions
Třídicí znak: 010120Vydána: 1.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12973
Kat. čís.: 60644
Hodnotový management
Value Management
Třídicí znak: 010121Vydána: 1.12.2000  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16271
Kat. čís.: 92876
Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu
Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product
Třídicí znak: 010122Vydána: 1.7.2013    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17933
Kat. čís.: 63930
GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu
GEDI - Generic Electronic Document Interchange
Třídicí znak: 010127Vydána: 1.4.2002  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16555-6
Kat. čís.: 501041
Management inovací - Část 6: Management kreativity
Innovation management - Part 6: Creativity management
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-2
Kat. čís.: 501046
Management inovací - Část 2: Management strategických informací
Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-3
Kat. čís.: 501047
Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení
Innovation management - Part 3: Innovation thinking
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-7
Kat. čís.: 501048
Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací
Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-5
Kat. čís.: 501049
Management inovací - Část 5: Management spolupráce
Innovation management - Part 5: Collaboration management
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-4
Kat. čís.: 501050
Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví
Innovation management - Part 4: Intellectual property management
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16555-1
Kat. čís.: 501051
Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací
Innovation Management - Part 1: Innovation Management System
Třídicí znak: 010130Vydána: 1.1.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5122
Kat. čís.: 68302
Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích
Documentation - Abstract sheets in serial publications
Třídicí znak: 010137Vydána: 1.9.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5123
Kat. čís.: 68636
Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů
Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials
Třídicí znak: 010138Vydána: 1.10.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7220
Kat. čís.: 64019
Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem
Information and documentation - Presentation of catalogues of standards
Třídicí znak: 010139Vydána: 1.2.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>