NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1363 produktů
Aktuální strana 1 z 69

Další strana >>

ČSN P ISO 6707-2
Kat. čís.: 98460
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract terms
Třídicí znak: 730000Vydána: 1.10.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO 6707-1
Kat. čís.: 98461
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
Třídicí znak: 730000Vydána: 1.10.2015  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0001-3
Kat. čís.: 65244
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce
Design of building structures - Dictionary - Part 3: Steel structures
Třídicí znak: 730001Vydána: 1.9.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0001-7
Kat. čís.: 66305
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika
Design of structures - Dictionary - Part 7: Geotechnics
Třídicí znak: 730001Vydána: 1.5.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 73 0001-1
Kat. čís.: 67048
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
Design of structures - Dictionary - Part 1: Reliability and actions on structures
Třídicí znak: 730001Vydána: 1.5.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 73 0001-2
Kat. čís.: 67049
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
Design of structures - Dictionary - Part 2: Concrete structures
Třídicí znak: 730001Vydána: 1.5.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 73 0001-5
Kat. čís.: 67982
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce
Design of building structures - Dictionary - Part 5: Timber structures
Třídicí znak: 730001Vydána: 1.9.2003  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 1990
Kat. čís.: 69473
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak: 730002Vydána: 1.3.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 75787)ZrušenáCena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.6.2006Dat. zrušení:  1.5.2007 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 77811)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.4.2007  
  
Oprava  : NA ed. A/Oprava 1 (Katalogové číslo: 79822)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.2007Dat. zrušení:  1.7.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79242)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.2007  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 80665)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.8.2008  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 85026)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.2010  
  
Oprava  : Opr.4 (Katalogové číslo: 87457)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85029)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.2.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85357)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 87677)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.2.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 97281)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.5.2015  
  
ČSN EN 1990 NA ed. A
Kat. čís.: 97282
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak: 730002Vydána: 1.5.2015    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 1990 ed. 2
Kat. čís.: 97283
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak: 730002Vydána: 1.5.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0005
Kat. čís.: 31015
Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
Modular coordination of dimensions in construction. Basic specifications
Třídicí znak: 730005Vydána: 1.12.1989  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 73 0020
Kat. čís.: 85549
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
Terminology of structural reliability
Třídicí znak: 730020Vydána: 1.4.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 3898
Kat. čís.: 65528
Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
Bases for design of structures - Notations - General symbols
Třídicí znak: 730030Vydána: 1.11.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2394
Kat. čís.: 500332
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
General principles on reliability for structures
Třídicí znak: 730031Vydána: 1.7.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0032
Kat. čís.: 5528
Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Calculation of building structures loaded by dynamic effect of machines
Třídicí znak: 730032Vydána:   Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN 1991-1-6
Kat. čís.: 76586
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
Třídicí znak: 730035Vydána: 1.10.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79313)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.9.2007Dat. zrušení:  1.7.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82430)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.9.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 92799)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.6.2013  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85032)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.2.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85362)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 88372)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.7.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 90439)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2012  
  
ČSN ISO 12494
Kat. čís.: 85548
Zatížení konstrukcí námrazou
Atmospheric icing on structures
Třídicí znak: 730035Vydána: 1.4.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87338)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.2011  
  
ČSN EN 1991-1-7
Kat. čís.: 79645
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídicí znak: 730035Vydána: 1.12.2007  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97238)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 1.5.2015  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81407)ZrušenáCena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.7.2008Dat. zrušení:  1.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87337)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85363)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
ČSN EN 1991-3
Kat. čís.: 79826
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak: 730035Vydána: 1.1.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81561)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.9.2008Dat. zrušení:  1.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93183)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.7.2013  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85364)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
ČSN EN 1991-4
Kat. čís.: 80291
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídicí znak: 730035Vydána: 1.3.2008  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81771)ZrušenáCena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.9.2008Dat. zrušení:  1.6.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87451)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.2011  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 93275)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.7.2013  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85033)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.2.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85494)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 88036)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 88037)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.5.2011  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 88239)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.6.2011  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>