NÁSTROJE


Vyhovuje 505 produktů
Aktuální strana 1 z 26

Další strana >>

ČSN 22 0000
Kat. čís.: 1163
Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje
Division and marking of tools. General information
Třídící znak: 220000Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 22 0001
Kat. čís.: 1164
Rozdělení a číslování nářadí třídy 22. Nástroje I. část. Rozdělení podskupin: 2221 - 2227,2229,2251 - 2259,2261 2271,2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část. Rozdělení skupin: 2204 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219,2233 - 2235,2237,2291,2292 2294,2296 Schválena 2.61
Division and numbering of class 22 tools. Tools
Třídící znak: 220001Datum vydání:     Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 22 0010
Kat. čís.: 1165
Obrábění. Základní pojmy
Metalworking. Basic terms
Třídící znak: 220010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 3002-1
Kat. čís.: 28689
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky
Metal - cutting tools. Geometry of the active part of cutting tools - General terms
Třídící znak: 220011Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 506795)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN 22 0012
Kat. čís.: 25483
Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov
Cutting tools. Terms and definitions of general notions
Třídící znak: 220012Datum vydání: 01.09.1991    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 3002-2
Kat. čís.: 15982
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly
Basic quantities in cutting and grinding - Part 2: Geometry of the active part of cutting tools - General conversion formulas to relate tool and working angles
Třídící znak: 220013Datum vydání: 01.06.1994    Cena: 434,5 Kč
  
ČSN ISO 3002-3
Kat. čís.: 16068
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní
Basic quantities in cutting and grinding - Part 3: Geometric and kinematic quantities in cutting
Třídící znak: 220014Datum vydání: 01.06.1994    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 5419
Kat. čís.: 28509
Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.
Twist drills - Terms, definitions and types
Třídící znak: 220015Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Oprava  : Opravenka (Katalogové číslo: 39299)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána:   
  
ČSN 22 0016
Kat. čís.: 25484
Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie
Milling cutters. Nomenclature
Třídící znak: 220016Datum vydání: 01.11.1992    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 3002-5
Kat. čís.: 15371
Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče
Basic quantites in cutting and grinding - Part 5: Basic terminology for grinding processes using grinding wheels
Třídící znak: 220017Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 22 0020
Kat. čís.: 25485
Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice
Diamonds and diamond tools. Terminology and definitions
Třídící znak: 220020Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 8688-1
Kat. čís.: 28552
Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézování. Časť 1: Rovinné frézovanie
Tool life testing in milling. Part 1: Face milling
Třídící znak: 220031Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN ISO 8688-2
Kat. čís.: 28606
Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézování. Časť 2: Čelné frézovanie
Metal-cutting tools. Tool life testing in milling. Part 2: End milling
Třídící znak: 220032Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN ISO 3002-4
Kat. čís.: 15568
Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon
Basic quantities in cutting and grinding. Part 4: Forces, energy, power
Třídící znak: 220036Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 11054
Kat. čís.: 94211
Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí
Cutting tools - Designation of high-speed steel groups
Třídící znak: 220050Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 22 0071
Kat. čís.: 1166
Názvosloví řezných nástrojů na ozubení
Terminology of gear cutting tools
Třídící znak: 220071Datum vydání:   Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
  
ČSN 22 0106
Kat. čís.: 25486
Značenie rýchlorezných ocelí na náradí
Marking of high-speed steel for tools
Třídící znak: 220106Datum vydání: 01.08.1986  Náhled normy Cena: 39,6 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35401)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1987  
  
ČSN 22 0110
Kat. čís.: 25487
Nože na kovy. Nože na obrábanie. Základné pojmy
Metal cutting tools. Metalworking tools. Basic terms
Třídící znak: 220110Datum vydání: 01.05.1988  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 22 0131
Kat. čís.: 25488
Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny
Metalworking tools. Cutting liquids
Třídící znak: 220131Datum vydání: 01.06.1987  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35402)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1990  
  
ČSN 22 0205
Kat. čís.: 1168
Smernice pre obrábanie tvrdených papierov a tkanín
Rules for machining of hardened papers and fabrics
Třídící znak: 220205Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>