Kulturní dědictví


Vyhovuje 29 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN EN 15801
Kat. čís.: 86054
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity
Třídicí znak: 961501Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15803
Kat. čís.: 86056
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability ( p)
Třídicí znak: 961502Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15802
Kat. čís.: 86166
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu
Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle
Třídicí znak: 961503Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15757
Kat. čís.: 88028
Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu
Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials
Třídicí znak: 961504Vydána: 1.4.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15758
Kat. čís.: 88013
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů
Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects
Třídicí znak: 961505Vydána: 1.4.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15886
Kat. čís.: 87845
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů
Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces
Třídicí znak: 961506Vydána: 1.3.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15946
Kat. čís.: 89544
Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu
Conservation of cultural property - Packing principles for transport
Třídicí znak: 961507Vydána: 1.2.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15759-1
Kat. čís.: 90404
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí
Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship
Třídicí znak: 961508Vydána: 1.4.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15898
Kat. čís.: 91163
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice
Conservation of cultural property - Main general terms and definitions
Třídicí znak: 961509Vydána: 1.8.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16095
Kat. čís.: 91733
Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví
Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage
Třídicí znak: 961510Vydána: 1.2.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16096
Kat. čís.: 91734
Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví
Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage
Třídicí znak: 961511Vydána: 1.2.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16085
Kat. čís.: 91732
Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla
Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules
Třídicí znak: 961512Vydána: 1.2.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16141
Kat. čís.: 92457
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek
Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage
Třídicí znak: 961513Vydána: 1.5.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16242
Kat. čís.: 92458
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou
Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property
Třídicí znak: 961514Vydána: 1.5.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16302
Kat. čís.: 92865
Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí
Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method
Třídicí znak: 961515Vydána: 1.7.2013    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16322
Kat. čís.: 94790
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů
Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties
Třídicí znak: 961516Vydána: 1.4.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15999-1
Kat. čís.: 95597
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky
Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements
Třídicí znak: 961517Vydána: 1.9.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16163
Kat. čís.: 95726
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice
Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions
Třídicí znak: 961518Vydána: 1.10.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16455
Kat. čís.: 96789
Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech
Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage
Třídicí znak: 961519Vydána: 1.4.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16581
Kat. čís.: 97152
Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků
Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products
Třídicí znak: 961520Vydána: 1.7.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2  Další strana >>