KOLEJOVÁ VOZIDLA


Vyhovuje 168 produktů
Aktuální strana 1 z 9

Další strana >>

ČSN EN 15380-4
Kat. čís.: 93909
Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny
Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups
Třídicí znak: 280000Vydána: 1.9.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 28 0001
Kat. čís.: 20954
Kolejová vozidla železniční - Základní termíny a definice
Railway vehicles. Basic terms and definitions
Třídicí znak: 280001Vydána: 1.12.1996  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
ČSN EN 16028
Kat. čís.: 93061
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati
Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications
Třídicí znak: 280010Vydána: 1.8.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16683
Kat. čís.: 99775
Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky
Railway applications - Call for aid and communication device - Requirements
Třídicí znak: 280020Vydána: 1.7.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-5
Kat. čís.: 96393
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému
Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS)
Třídicí znak: 280081Vydána: 1.2.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-3
Kat. čís.: 76156
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 3: Designation of installation sites and locations
Třídicí znak: 280081Vydána: 1.9.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-2
Kat. čís.: 76157
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 2: Product groups
Třídicí znak: 280081Vydána: 1.9.2006    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15380-1
Kat. čís.: 76158
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně
Railway applications - Designation system for railway vehicles - Part 1: General principles
Třídicí znak: 280081Vydána: 1.9.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 28 0082
Kat. čís.: 26017
Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel
Railway rolling stocks - Numerical marking of the rolling stocks
Třídicí znak: 280082Vydána: 1.8.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 15877-2
Kat. čís.: 95370
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel
Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines
Třídicí znak: 280083Vydána: 1.6.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96434)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.2014  
  
ČSN EN 15877-1
Kat. čís.: 92084
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy
Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons
Třídicí znak: 280083Vydána: 1.1.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96433)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.2014  
  
ČSN 28 0101
Kat. čís.: 26642
Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
Technical and safety tests of track vehicles operated on main lines and railway sidings
Třídicí znak: 280101Vydána: 1.11.1997  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 28 0108
Kat. čís.: 23161
Důlní lokomotivy se vznětovým motorem. Typy, základní parametry a rozměry
Mine locomotives with ignition engine. Types, basic parameters and dimensions
Třídicí znak: 280108Vydána:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 28 0111
Kat. čís.: 23162
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky
Rolling stocks. Diesel locomotives. Technical requirements
Třídicí znak: 280111Vydána:   Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 28 0112
Kat. čís.: 23163
Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání
Rolling stocks. Diesel locomotives. Testing and delivery
Třídicí znak: 280112Vydána: 1.7.1986    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 15566
Kat. čís.: 503694
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling
Třídicí znak: 280119Vydána: 1.12.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15020+A1
Kat. čís.: 88122
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení
Railway applications - Rescue coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test methods
Třídicí znak: 280120Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15153-2
Kat. čís.: 93138
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky
Railway applications - External visible and audible warning devices for trains - Part 2: Warning horns
Třídicí znak: 280121Vydána: 1.6.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15153-1+A1
Kat. čís.: 503168
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla
Railway applications - External visible and audible warning devices for trains - Part 1: Head, marker and tail lamps
Třídicí znak: 280121Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15152
Kat. čís.: 79936
Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny
Railway applications - Front windscreens for train cabs
Třídicí znak: 280125Vydána: 1.2.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>