JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 25 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN ISO 7503-1
Kat. čís.: 502320
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 1: General principles
Třídicí znak: 404012Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-2
Kat. čís.: 502321
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 2: Test method using wipe-test samples
Třídicí znak: 404012Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-3
Kat. čís.: 502322
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus calibration
Třídicí znak: 404012Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11665-7
Kat. čís.: 99184
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-6
Kat. čís.: 99185
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement method of the activity concentration
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-5
Kat. čís.: 99186
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
Measurement of radioactivity in the environment -Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement method of the activity concentration
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-1
Kat. čís.: 99193
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-2
Kat. čís.: 99234
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-3
Kat. čís.: 99235
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídicí znak: 404013Vydána: 1.4.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3925
Kat. čís.: 99395
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
Unsealed radioactive substances - Identification and documentation
Třídicí znak: 404014Vydána: 1.5.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-7
Kat. čís.: 500459
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides
Třídicí znak: 404015Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16641
Kat. čís.: 500460
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů
Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors
Třídicí znak: 404016Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15366-2
Kat. čís.: 500461
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně
Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below
Třídicí znak: 404050Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15366-1
Kat. čís.: 500462
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů
Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range
Třídicí znak: 404050Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15646
Kat. čís.: 500463
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2
Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets
Třídicí znak: 404051Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2919
Kat. čís.: 97079
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification
Třídicí znak: 404300Vydána: 1.6.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9978
Kat. čís.: 97592
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti
Radiation protection - Sealed radioactive sources - Leakage test methods
Třídicí znak: 404302Vydána: 1.6.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 29661
Kat. čís.: 504107
Nová
Referenční pole záření pro radiační ochranu – Definice a základní koncepce
Třídicí znak: 404303Vydána: 1.4.2018    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19238
Kat. čís.: 504106
Nová
Radiační ochrana – Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky
Třídicí znak: 404304Vydána: 1.4.2018    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17099
Kat. čís.: 504105
Nová
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
Třídicí znak: 404305Vydána: 1.4.2018    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2  Další strana >>