JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 50 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN ISO 7503-1
Kat. čís.: 502320
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 1: General principles
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-2
Kat. čís.: 502321
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 2: Test method using wipe-test samples
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7503-3
Kat. čís.: 502322
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů
Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus calibration
Třídící znak: 404012Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 11665-1
Kat. čís.: 509252
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 1: Původ radonu a krátkodobých produktů přeměny radonu a s nimi spojené měřicí metody
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-11
Kat. čís.: 509253
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 11: Zkušební metoda pro půdní plyn ve vzorcích odebraných v hloubce
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-2
Kat. čís.: 509254
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 2: Integrální metoda měření průměrné koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-3
Kat. čís.: 510103
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-5
Kat. čís.: 510104
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-6
Kat. čís.: 510105
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11665-7
Kat. čís.: 99184
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu
Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate
Třídící znak: 404013Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3925
Kat. čís.: 99395
Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace
Unsealed radioactive substances - Identification and documentation
Třídící znak: 404014Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-2
Kat. čís.: 504341
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-7
Kat. čís.: 500459
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18589-3
Kat. čís.: 504332
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií
Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 3: Test method of gamma-emitting radionuclides using gamma-ray spectrometry
Třídící znak: 404015Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16641
Kat. čís.: 500460
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů
Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors
Třídící znak: 404016Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19361
Kat. čís.: 510355
Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii
Measurement of radioactivity - Determination of beta emitters activities - Test method using liquid scintillation counting
Třídící znak: 404017Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19581
Kat. čís.: 510354
Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru
Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry
Třídící znak: 404018Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19226
Kat. čís.: 510357
Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí
Nuclear energy - Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in reactor vessel and internals
Třídící znak: 404045Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22765
Kat. čís.: 508396
Technologie jaderného paliva - Spékané (U,Pu)O2 pelety - Návod na přípravu keramografických vzorků pro zkoumání mikrostruktur
Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination
Třídící znak: 404046Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21484
Kat. čís.: 508397
Jaderná energie - Technologie paliva - Stanovení podílu kyslík/kov v MOX peletách gravimetrickou metodou
Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method
Třídící znak: 404047Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3  Další strana >>