HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 8 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN 43 3000
Kat. čís.: 4044
Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví
Rolling mills and finishing shops. Terminology
Třídicí znak: 433000Vydána:     Cena: 479 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13900)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.3.1991  
  
ČSN EN 13675+A1
Kat. čís.: 86418
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu
Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment
Třídicí znak: 433001Vydána: 1.8.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15949
Kat. čís.: 91056
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů
Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel mills and wire rod mills
Třídicí znak: 433002Vydána: 1.8.2012  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 43 3005
Kat. čís.: 4045
Technologické pojmy ve válcovnách, válcovnách trub a jejich upravnách
Technological notions in rolling mill plants, tube rolling mill plants and their adjustment departments
Třídicí znak: 433005Vydána:     Cena: 479 Kč
  
ČSN EN 15093
Kat. čís.: 83402
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla
Safety of machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills
Třídicí znak: 433010Vydána: 1.5.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15094
Kat. čís.: 83401
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena
Safety of machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills
Třídicí znak: 433011Vydána: 1.5.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15061+A1
Kat. čís.: 83400
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu
Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
Třídicí znak: 433013Vydána: 1.5.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 43 3500
Kat. čís.: 4046
Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví
Tube and pipe making and finishing. Terminology
Třídicí znak: 433500Vydána:     Cena: 323 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13901)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.3.1990  
  
První strana   1