HUTNICTVÍ


Vyhovuje 1635 produktů
Aktuální strana 1 z 82

Další strana >>

ČSN EN 10020
Kat. čís.: 61486
Definice a rozdělení ocelí
Definition and classification of grades of steel
Třídicí znak: 420002Vydána: 1.6.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0003
Kat. čís.: 3551
Metalografie oceli. Názvosloví
Metallography of steel. Terminology
Třídicí znak: 420003Vydána:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN ISO 4885
Kat. čís.: 502674
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník
Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary
Třídicí znak: 420004Vydána: 1.9.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1560
Kat. čís.: 89129
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
Třídicí znak: 420005Vydána: 1.12.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0006
Kat. čís.: 3553
Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
Numerical designation and classification of iron alloys for casting
Třídicí znak: 420006Vydána:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13655)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.1981  
  
ČSN EN 10168
Kat. čís.: 72918
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů
Steel products - Inspection documents - List of information and descriptions
Třídicí znak: 420007Vydána: 1.4.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0008
Kat. čís.: 27409
Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
Form and position deviations of metallurgic products
Třídicí znak: 420008Vydána: 1.3.1988  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 10204
Kat. čís.: 73685
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
Metallic products - Types of inspection documents
Třídicí znak: 420009Vydána: 1.8.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93780)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.9.2013  
  
ČSN 42 0010
Kat. čís.: 6489
Barevné označování ocelí
Colour marking of steels
Třídicí znak: 420010Vydána:   Náhled normy Cena: 502 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13656)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.10.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13657)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.2.1984  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 13658)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.6.1991  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 20510)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.11.1996  
  
ČSN EN 10027-1
Kat. čís.: 503451
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli
Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Třídicí znak: 420011Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10027-2
Kat. čís.: 500475
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování
Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
Třídicí znak: 420011Vydána: 1.8.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16020
Kat. čís.: 79945
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary
Třídicí znak: 420013Vydána: 1.12.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 42 0015
Kat. čís.: 3554
Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad
Defects of formed iron and steel products. Glossary of terms
Třídicí znak: 420015Vydána:   Náhled normy Cena: 1380 Kč
  
ČSN EN 10163-1
Kat. čís.: 73663
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements
Třídicí znak: 420016Vydána: 1.7.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79230)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.8.2007  
  
ČSN EN 10163-2
Kat. čís.: 73664
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
Třídicí znak: 420017Vydána: 1.7.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10163-3
Kat. čís.: 73662
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové
Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections
Třídicí znak: 420018Vydána: 1.7.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 10221
Kat. čís.: 26514
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla - Technické dodací podmínky
Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery conditions
Třídicí znak: 420019Vydána: 1.12.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 42 0021
Kat. čís.: 3555
Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50
Steel tubes. Asphalt damp-proof insulation of tubes below Nd 50
Třídicí znak: 420021Vydána:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13659)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.1981  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 13660)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.3.1989  
  
ČSN 42 0022
Kat. čís.: 18976
Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50
Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl
Třídicí znak: 420022Vydána: 1.3.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 10067
Kat. čís.: 50587
Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru
Hot rolled bulb flats - Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass
Třídicí znak: 420023Vydána: 1.8.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>