ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


Vyhovuje 316 produktů
Aktuální strana 1 z 16

Další strana >>

ČSN EN 45510-5-3
Kat. čís.: 78019
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-3: Wind turbines
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-5-2
Kat. čís.: 78020
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-2: Gas turbines
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-5-1
Kat. čís.: 77905
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-1
Kat. čís.: 53977
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení
Guide for procurement of power station equipment - Part 1: Common clauses
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-2
Kat. čís.: 64855
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-2: Electrical equipment - Uninterruptible power supplies
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-3
Kat. čís.: 64856
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-3: Electrical equipment - Stationary batteries and chargers
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-6
Kat. čís.: 65079
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-6: Electrical equipment - Generators
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-8-1
Kat. čís.: 65080
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika
Guide for procurement of power station equipment - Part 8-1: Control and instrumentation
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-4
Kat. čís.: 65081
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-4: Electrical equipment - High power static convertors
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-7
Kat. čís.: 69296
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-7: Electrical equipment - Switchgear and controlgear
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-2-5
Kat. čís.: 69297
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory
Guide for procurement of power station equipment - Part 2-5: Electrical equipment - Motors
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-3-1
Kat. čís.: 69725
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-1: Boilers - Water tube boilers
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-3-2
Kat. čís.: 69830
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-2: Boilers - Shell boilers
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-3-3
Kat. čís.: 69831
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou
Guide for procurement of power station equipment - Part 3-3: Boilers - Boilers with fluidized bed firing
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-2
Kat. čís.: 70536
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 2: Gas-air, Steam-air and gas-gas heaters
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-1
Kat. čís.: 70538
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 1: Equipment for reduction of dust emissions
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-3
Kat. čís.: 72182
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 3: Draught plant
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-4
Kat. čís.: 73041
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-4: Boiler auxiliaries - Fuel preparation equipment
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-5
Kat. čís.: 73040
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu
Guide for procurement of power station equipment - Part 4-5: Boiler auxiliaries - Coal handling and bulk storage plant
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45510-4-6
Kat. čís.: 73213
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx)
Guide for procurement of power station equipment - Part 4: Boiler auxiliaries - Section 6: Flue gas desulphurization (DeSOx) plant
Třídící znak: 380210Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>