ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 707 produktů
Aktuální strana 1 z 36

Další strana >>

ČSN 33 0010 ed. 2
Kat. čís.: 94853
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
Electric appliances - Classification and definitions
Třídicí znak: 330010Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 60050-461
Kat. čís.: 83856
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely
International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.8.2009  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(691)
Kat. čís.: 20700
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 691: Tariff for electricity
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.2.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(421)
Kat. čís.: 20764
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421: Power transformers and reactors
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.4.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(714)
Kat. čís.: 20778
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 714: Switching and signalling in telecommunications
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.4.1997  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502779)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.7.2017  
  
ČSN IEC 50(371)
Kat. čís.: 20916
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 371: Telecontrol
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.4.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(531)
Kat. čís.: 21252
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 531: Electronic tubes
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.4.1997  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(448)
Kat. čís.: 26219
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 448: Power system protection
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.7.1997  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(221)+A1
Kat. čís.: 26223
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 221: Magnetic materials and components
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.8.1997  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59734)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.10.2000  
  
ČSN IEC 50(411)
Kat. čís.: 50546
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 411: Rotating machines
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.2.1998  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84041)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 1.3.2010  
  
ČSN IEC 50(725)
Kat. čís.: 52817
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 725: Space radiocommunications
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.6.2000  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502764)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.7.2017  
  
ČSN IEC 60050(723)
Kat. čís.: 54173
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.3.2000  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 61419)Cena: 502 Kč
 
 Vydána: 1.5.2001  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502838)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.7.2017  
  
ČSN IEC 50(436)
Kat. čís.: 54676
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 436: Power capacitors
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.6.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(716-1)
Kat. čís.: 57372
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 716-1: Integrated services digital network (ISDN) - Part 1: General aspects
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.11.1999    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-821
Kat. čís.: 57400
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení
International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.12.2002    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 50(705)
Kat. čís.: 57515
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 705: Radio wave propagation
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.1.2000    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98195)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.9.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502782)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.7.2017  
  
ČSN IEC 50(321)
Kat. čís.: 58014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 321: Instrument transformers
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.3.2000    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 50(715)
Kat. čís.: 58053
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.2.2000    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502780)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.7.2017  
  
ČSN IEC 50(811)
Kat. čís.: 57824
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 811: Electric traction
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.12.2002    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66862)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.3.2003  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92471)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.2013  
  
ČSN IEC 60050-195
Kat. čís.: 58498
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem
International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock
Třídicí znak: 330050Vydána: 1.12.2001  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 65240)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 1.12.2002  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>