ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 746 produktů
Aktuální strana 1 z 38

Další strana >>

ČSN 33 0010 ed. 2
Kat. čís.: 94853
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
Electric appliances - Classification and definitions
Třídící znak: 330010Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 60050-561
Kat. čís.: 98707
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503011)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511653)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 513392)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 514595)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN IEC 60050-821
Kat. čís.: 505799
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení
International electrotechnical vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511849)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN IEC 60050-171
Kat. čís.: 511013
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 171: Digital technology - Fundamental concepts
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-845
Kat. čís.: 514109
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 5900 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514570)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN IEC 60050-741
Kat. čís.: 514148
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT)
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 741: Internet of Things (IoT)
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-195
Kat. čís.: 514572
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem
International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-523
Kat. čís.: 507709
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Part 523: Micro-electromechanical devices
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510036)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN IEC 60050-901
Kat. čís.: 96045
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace
International electrotechnical vocabulary - Part 901: Standardization
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-651
Kat. čís.: 96597
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
International Electrotechnical Vocabulary - Part 651: Live working
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-811
Kat. čís.: 506043
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce
International electrotechnical vocabulary - Part 811: Electric traction
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514561)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN IEC 60050-692
Kat. čís.: 506736
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav
International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-732+A1+A2
Kat. čís.: 506255
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí
International electrotechnical vocabulary - Part 732: Computer network technology
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 514166)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
ČSN IEC 60050-511
Kat. čís.: 506405
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy
International electrotechnical vocabulary - Part 511: Nano-enabled electrotechnical products and systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-903
Kat. čís.: 95443
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik
International Electrotechnical Vocabulary - Part 903: Risk assessment
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504674)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504675)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN IEC 60050-351+A1
Kat. čís.: 96565
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
International Electrotechnical Vocabulary - Part 351: Control technology
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 2500 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-192
Kat. čís.: 98237
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost
International Electrotechnical Vocabulary - Part 192: Dependability
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504229)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN IEC 60050-114
Kat. čís.: 99260
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie
International electrotechnical vocabulary - Part 114: Electrochemistry
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504430)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN IEC 60050-902
Kat. čís.: 95636
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody
International electrotechnical vocabulary - Part 902: Conformity assessment
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-614
Kat. čís.: 501998
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 614: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>