ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 745 produktů
Aktuální strana 1 z 38

Další strana >>

ČSN 33 0010 ed. 2
Kat. čís.: 94853
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
Electric appliances - Classification and definitions
Třídící znak: 330010Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 60050-561
Kat. čís.: 98707
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503011)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
ČSN IEC 60050-821
Kat. čís.: 505799
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení
International electrotechnical vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-461
Kat. čís.: 83856
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely
International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(715)
Kat. čís.: 58053
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502780)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN IEC 50(321)
Kat. čís.: 58014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 321: Instrument transformers
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 50(705)
Kat. čís.: 57515
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 705: Radio wave propagation
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98195)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502782)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 504433)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN IEC 50(716-1)
Kat. čís.: 57372
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 716-1: Integrated services digital network (ISDN) - Part 1: General aspects
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 50(436)
Kat. čís.: 54676
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 436: Power capacitors
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050(723)
Kat. čís.: 54173
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 723: Broadcasting: Sound, television, data
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2000  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 61419)Cena: 502 Kč
 
 Vydána: 01.05.2001  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502838)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 504435)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 507089)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
ČSN IEC 50(725)
Kat. čís.: 52817
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 725: Space radiocommunications
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2000  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502764)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN IEC 50(411)
Kat. čís.: 50546
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 411: Rotating machines
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84041)Cena: 391 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN IEC 50(448)
Kat. čís.: 26219
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 448: Power system protection
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(221)+A1
Kat. čís.: 26223
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 221: Magnetic materials and components
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 505009)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59734)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN IEC 50(371)
Kat. čís.: 20916
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 371: Telecontrol
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(421)
Kat. čís.: 20764
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421: Power transformers and reactors
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(714)
Kat. čís.: 20778
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 714: Switching and signalling in telecommunications
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502779)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504428)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 507100)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
ČSN IEC 50(691)
Kat. čís.: 20700
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 691: Tariff for electricity
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508052)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN IEC 50(531)
Kat. čís.: 21252
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 531: Electronic tubes
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504420)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN IEC 60050-523
Kat. čís.: 507709
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Part 523: Micro-electromechanical devices
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>