ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 745 produktů
Aktuální strana 1 z 38

Další strana >>

ČSN 33 0010 ed. 2
Kat. čís.: 94853
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy
Electric appliances - Classification and definitions
Třídící znak: 330010Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN IEC 60050-461
Kat. čís.: 83856
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely
International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(371)
Kat. čís.: 20916
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 371: Telecontrol
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(421)
Kat. čís.: 20764
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 421: Power transformers and reactors
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 50(714)
Kat. čís.: 20778
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 714: Switching and signalling in telecommunications
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502779)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504428)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 507100)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 510040)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN IEC 50(691)
Kat. čís.: 20700
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 691: Tariff for electricity
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508052)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN IEC 50(531)
Kat. čís.: 21252
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 531: Electronic tubes
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504420)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511651)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN IEC 60050-561
Kat. čís.: 98707
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503011)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511653)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
ČSN IEC 60050-821
Kat. čís.: 505799
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení
International electrotechnical vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511849)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN IEC 60050-171
Kat. čís.: 511013
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 171: Digital technology - Fundamental concepts
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-523
Kat. čís.: 507709
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Part 523: Micro-electromechanical devices
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510036)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN IEC 60050-901
Kat. čís.: 96045
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace
International electrotechnical vocabulary - Part 901: Standardization
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-651
Kat. čís.: 96597
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
International Electrotechnical Vocabulary - Part 651: Live working
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-811
Kat. čís.: 506043
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce
International electrotechnical vocabulary - Part 811: Electric traction
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 3400 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-692
Kat. čís.: 506736
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav
International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-732+A1+A2
Kat. čís.: 506255
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí
International electrotechnical vocabulary - Part 732: Computer network technology
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-511
Kat. čís.: 506405
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy
International electrotechnical vocabulary - Part 511: Nano-enabled electrotechnical products and systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-903
Kat. čís.: 95443
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik
International Electrotechnical Vocabulary - Part 903: Risk assessment
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504674)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504675)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN IEC 60050-351+A1
Kat. čís.: 96565
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
International Electrotechnical Vocabulary - Part 351: Control technology
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 2500 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-192
Kat. čís.: 98237
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost
International Electrotechnical Vocabulary - Part 192: Dependability
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504229)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>