CHLADICÍ TECHNIKA


Vyhovuje 43 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN 14 0110
Kat. čís.: 25251
Názvosloví chladicí techniky
Terminology of refrigerating technique
Třídicí znak: 140110Vydána:     Cena: 588 Kč
  
ČSN EN 13313
Kat. čís.: 88457
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
Třídicí znak: 140120Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12900
Kat. čís.: 94794
Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem
Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
Třídicí znak: 140614Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13771-2
Kat. čís.: 80211
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Kondenzační jednotky
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
Třídicí znak: 140615Vydána: 1.4.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13771-1
Kat. čís.: 501829
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory
Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
Třídicí znak: 140615Vydána: 1.5.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13215
Kat. čís.: 502042
Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem
Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
Třídicí znak: 140619Vydána: 1.6.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 378-4
Kat. čís.: 503036
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Třídicí znak: 140647Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-3
Kat. čís.: 503037
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection
Třídicí znak: 140647Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-2
Kat. čís.: 503038
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Třídicí znak: 140647Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 378-1
Kat. čís.: 503039
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Třídicí znak: 140647Vydána: 1.10.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16440-1
Kat. čís.: 97498
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj
Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device
Třídicí znak: 140648Vydána: 1.8.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13136
Kat. čís.: 95297
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy
Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation
Třídicí znak: 142006Vydána: 1.6.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1861
Kat. čís.: 56432
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky
Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
Třídicí znak: 142007Vydána: 1.8.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12263
Kat. čís.: 57496
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky
Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
Třídicí znak: 142010Vydána: 1.12.1999  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16084
Kat. čís.: 88762
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů
Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints
Třídicí znak: 142013Vydána: 1.9.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12284
Kat. čís.: 70840
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení
Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking
Třídicí znak: 142014Vydána: 1.7.2004  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12178
Kat. čís.: 501828
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
Třídicí znak: 142015Vydána: 1.5.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14624
Kat. čís.: 90562
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti
Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants
Třídicí znak: 142016Vydána: 1.7.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14276-2+A1
Kat. čís.: 88593
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
Třídicí znak: 142020Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14276-1+A1
Kat. čís.: 88594
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
Třídicí znak: 142020Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3  Další strana >>