CHLADICÍ TECHNIKA


Vyhovuje 44 produktů
Aktuální strana 3 z 3

Předchozí strana

ČSN EN 810
Kat. čís.: 52708
Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji
Dehumidifiers with electrically driven compressors - Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet
Třídící znak: 143018Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12102-1
Kat. čís.: 505842
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
Třídící znak: 143019Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1736
Kat. čís.: 83616
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž
Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation
Třídící znak: 145109Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 14 8102
Kat. čís.: 28642
Tepelné izolace chladíren a mrazíren
Thermal insulation of cooling and freezing plants
Třídící znak: 148102Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21686)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.1997  
  
První strana Předchozí strana  3