ARMATURY A POTRUBÍ


Vyhovuje 434 produktů
Aktuální strana 1 z 22

Další strana >>

ČSN EN 1333
Kat. čís.: 76727
Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN
Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
Třídící znak: 130009Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 13 0010
Kat. čís.: 25021
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
Piping and fitting. Nominal pressures and working overpressure
Třídící znak: 130010Datum vydání: 01.05.1990  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35240)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1990  
  
ČSN EN ISO 6708
Kat. čís.: 20376
Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN
Pipework components. Definition and selection of DN (nominal size)
Třídící znak: 130015Datum vydání: 01.11.1996  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 13480-6
Kat. čís.: 504892
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508727)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 13480-2
Kat. čís.: 504890
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507357)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 507358)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 507359)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
Změna  : A7 (Katalogové číslo: 511174)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
Změna  : A8 (Katalogové číslo: 514713)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN EN 13480-8
Kat. čís.: 504891
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13480-5
Kat. čís.: 504893
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508481)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514711)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506734)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 516955)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2023  
  
ČSN EN 13480-4
Kat. čís.: 505669
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13480-1
Kat. čís.: 504894
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
Metallic industrial piping - Part 1: General
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508728)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 13480-3
Kat. čís.: 505671
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Třídící znak: 130020Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 2036 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513237)Cena: 245 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512053)Cena: 358 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 512054)Cena: 358 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 514565)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506921)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN 13 0072
Kat. čís.: 32603
Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Piping. Marking of pipelines in plants according to the flowing liquids
Třídící znak: 130072Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN 13 0100
Kat. čís.: 25025
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
Safety technique. Steam and hot water piping. Classification. Categories
Třídící znak: 130100Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 13 0101
Kat. čís.: 25026
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování
Safety technique. Steam and hot water piping. General requirements concerning design
Třídící znak: 130101Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35243)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1988  
  
ČSN 13 0104
Kat. čís.: 25027
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace
Safety technique. Steam and hot water piping. Documentation
Třídící znak: 130104Datum vydání:   Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 13 0108
Kat. čís.: 838
Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy
Piping. Piping operation and maintenance. Technical rules
Třídící znak: 130108Datum vydání:   Náhled normy Cena: 395 Kč
  
ČSN 13 0300
Kat. čís.: 25028
Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí
Piping. Material for standardized piping components
Třídící znak: 130300Datum vydání: 01.12.1991  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 13 0420
Kat. čís.: 25029
Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování
Piping. Coating protection of piping for transporting and storage
Třídící znak: 130420Datum vydání: 01.04.1991    Cena: 245 Kč
  
ČSN 13 0555
Kat. čís.: 25030
Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek
Piping. Culculated values on tubes
Třídící znak: 130555Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 13 0725
Kat. čís.: 25031
Potrubí. Třmeny pro potrubí
Piping. Clips for piping
Třídící znak: 130725Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35244)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1991  
  
ČSN 13 0871
Kat. čís.: 25032
Potrubí. Stojany kotevní
Piping. Anchor stands for piping
Třídící znak: 130871Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>