ARMATURY A POTRUBÍ


Vyhovuje 438 produktů
Aktuální strana 1 z 22

Další strana >>

ČSN EN 1333
Kat. čís.: 76727
Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN
Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN
Třídicí znak: 130009Vydána: 1.10.2006  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 13 0010
Kat. čís.: 25021
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
Piping and fitting. Nominal pressures and working overpressure
Třídicí znak: 130010Vydána: 1.5.1990  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35240)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.1990  
  
ČSN EN ISO 6708
Kat. čís.: 20376
Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN
Pipework components. Definition and selection of DN (nominal size)
Třídicí znak: 130015Vydána: 1.11.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 13 0020
Kat. čís.: 73091
Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody
Metallic industrial piping - Part 7: guidance on the use of conformity assessment procedures
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.5.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13480-1
Kat. čís.: 94057
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
Metallic industrial piping - Part 1: General
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13480-2
Kat. čís.: 94058
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95226)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.5.2014Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501915)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.3.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
ČSN EN 13480-4
Kat. čís.: 94059
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95225)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.5.2014Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : a2 (Katalogové číslo: 502307)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.5.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 99852)ZrušenáCena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.7.2016Dat. zrušení:  1.6.2017 
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 501870)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.5.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 503090)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.12.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
ČSN EN 13480-8
Kat. čís.: 94061
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96484)ZrušenáCena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.3.2015Dat. zrušení:  1.1.2016 
  
Změna  : a1 (Katalogové číslo: 98941)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.12.2015Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 99118)ZrušenáCena: 205 Kč
 
 Vydána: 1.4.2016Dat. zrušení:  1.6.2017 
  
Změna  : a2 (Katalogové číslo: 502014)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.5.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
ČSN EN 13480-6
Kat. čís.: 94062
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501914)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.3.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
ČSN EN 13480-3
Kat. čís.: 94091
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13480-5
Kat. čís.: 94060
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.11.2013Dat. zrušení: 1.3.2018 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95227)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 1.5.2014Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 502632)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.9.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 502867)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.9.2017Dat. zrušení:  1.3.2018 
  
ČSN EN 13480-3
Kat. čís.: 503617
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 1710 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-1
Kat. čís.: 503614
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-2
Kat. čís.: 503615
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-6
Kat. čís.: 503619
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-5
Kat. čís.: 503620
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-8
Kat. čís.: 503618
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13480-4
Kat. čís.: 504281
Nová
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Třídicí znak: 130020Vydána: 1.2.2018    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 13 0072
Kat. čís.: 32603
Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Piping. Marking of pipelines in plants according to the flowing liquids
Třídicí znak: 130072Vydána: 1.6.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 13 0100
Kat. čís.: 25025
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
Safety technique. Steam and hot water piping. Classification. Categories
Třídicí znak: 130100Vydána:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>