ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 7 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 81-28
Kat. čís.: 506290
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-58
Kat. čís.: 506291
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-77
Kat. čís.: 506875
Nová
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-21
Kat. čís.: 506062
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-50
Kat. čís.: 96966
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504189)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 81-20
Kat. čís.: 96969
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 504188)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 81-22
Kat. čís.: 96146
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Electric lifts with inclined path
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 4000 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 81-11
Kat. čís.: 89251
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretation relates to EN 81 family of standards
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-31
Kat. čís.: 86936
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89136)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
ČSN P CEN/TS 81-76
Kat. čís.: 90568
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-43
Kat. čís.: 84947
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lift for cranes
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-41
Kat. čís.: 88536
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89692)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2011  
  
ČSN P CEN/TS 81-83
Kat. čís.: 86229
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Safety rules for the construction and instalation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-82
Kat. čís.: 95236
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-77
Kat. čís.: 95237
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2014Datum zrušení: 01.06.2019 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95528)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2014Datum zrušení:  01.06.2019 
  
ČSN EN 81-80
Kat. čís.: 70437
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passanger and goods passanger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 74813)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
ČSN EN 81-70
Kat. čís.: 68281
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Safety rules for the construction and installations of lifts - Part 70: Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2003Datum zrušení: 31.05.2020 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 73785)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2005Datum zrušení:  31.05.2020 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71850)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2004Datum zrušení:  31.05.2020 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506775)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019Datum zrušení:  31.05.2020 
  
ČSN EN 81-3+A1
Kat. čís.: 82530
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84272)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 89135)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
ČSN EN 81-72 ed. 2
Kat. čís.: 99034
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-73
Kat. čís.: 501457
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular application for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>